Με το άρθ. 52 παρ. 2β του Ν.4387/2016 διατηρείται η αρμοδιότητα των Διοικουσών Επιτροπών του ενταχθέντος στον Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α) για την εκδίκαση αιτήσεων θεραπείας για θέματα παροχών και ασφάλισης μέχρι τη σύσταση των Διοικητικών Επιτροπών του Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων του νέου φορέα (ΕΦΚΑ), καθίσταται επιτακτική η άμεση λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ως προς την ως άνω αρμοδιότητά της.

Επίσης, με το άρθ. 87 του Ν.4387/2016 ορίστηκε ότι η υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ εξακολουθεί μέχρι τη λήξη της θητείας της.

Οι συνεδριάσεις τις Διοικούσας Επιτροπής πραγματοποιούνται στο κτίριο του ΤΜΕΔΕ ΝΠΙΔ (οδός Π. Π. Γερμανού 3-5 Αθήνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής στον 6° όροφο) σε ημέρες και ώρες που καθορίζονται με την ημερήσια διάταξη.

 

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα του ΤΜΕΔΕ.

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν