ΤΕΕ (Νίκης 4), 7ος όροφος Σχετικά άρθρα:Δεν υπάρχουν