Σε μορφή pdf: Έκθεση αυτοψίας 23.4.2014

Αναρτούμε την έκθεση αυτοψίας για τις αυθαίρετες κατασκευές στο κτήριο του ΕΤΑΑ , η οποία πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτηση-καταγγελία των: Χρήστου Σπίρτζη, Γιάννη Κυριακόπουλου (προέδρου Αντιπροσωπείας ΤΕΕ), Θεόδωρου Παπαδόπουλου ( προέδρου Παν. Συλλ. Διπλ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων) και Παναγιώτη Μούζιου (προέδρου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ).

Ο κος Σελιανάκης ο οποίος – ως γνωστόν – κόπτεται για τη νομιμότητα πάνω από όλα, πέρα των αυθαιρεσιών και του αυταρχισμού που έχει επειδίξει τα 2 περίπου χρόνια που είναι σε αυτή τη θέση του Προέδρου, προχώρησε και στην κατασκευή αυθαίρετου μεταλλικού κιγκλιδώματος στην είσοδο του ΕΤΑΑ, ώστε να εμποδίζει την πρόσβαση σε αυτό. Πέρα των πολεοδομικών αυθαιρεσιών που πιστοποιεί η έκθεση αυτοψίας, υπάρχουν και σοβαρά θέματα πυρασφάλειας -όπως έχει πιστοποιήσει και η πυροσβεστική- μια και με τον τρόπο αυτό έχει κλειστεί και η μοναδική έξοδος διαφυγής του κτιρίου.

Σχετικά άρθρα: