Ελεύθερος επαγγελματίας που δεν έκοψε κανένα δελτίο το 2013, πέρασε έξοδα 1.000 € στα βιβλία του, δηλ. από το Ε3 φαίνεται ζημία -1.000 €, την οποία θα περάσει στη δήλωση (έντυπο Ε1). Επειδή η μηχανογράφηση βλέπει εισόδημα (ακόμη και αρνητικό) στον πιν.4Δ (“Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέματα), υπολογίζει για τον επαγγελματία την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 €, που τη θεωρεί εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα και φορολογείται ως τέτοια με συντελεστή 26% από το 1ο ευρώ:

–   3.000×26% = 780 €

και επειδή φαίνεται εισόδημα από μη μισθωτές υπηρεσίες, υπολογίζεται προκαταβολή για το 2014 ως εξής:

–   780×55% = 429 €

Συνολικός φόρος που θα εμφανιστεί κατά την εκκαθάριση:

780 + 429 = 1.209

για ζημία 1.000 €.

Αν είχε πληρωθεί και ΤΣΜΕΔΕ, οπότε η ζημία θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, βάσει του λογιστικού προσδιορισμού καθαρού κέρδους (έσοδα – έξοδα), ο φόρος θα προέκυπτε πάλι 1.209 €.

Αν είχε και άλλα τεκμήρια όμως, πχ κατοικία (ιδιόκτητη ή μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη), ΙΧ, jet ski κτλ, θα φορολογούταν με 26% σε ακόμη μεγαλύτερο συνολικό τεκμαρτό εισόδημα, άρα μεγαλύτερος φόρος και προκαταβολή (για ζημία πάλι).

Και ένα ακόμη παράδοξο. Αν ο φορολογούμενος του αρχικού παραδείγματος δεν είχε περάσει παραστατικά στα έξοδα των βιβλίων του, τότε δε θα υπήρχε ούτε κέρδος, ούτε ζημία, οπότε ο πιν. 4Δ του εντύπου Ε1, θα έμενε κενός, οπότε μόνο στην περίπτωση επιπλέον που δεν υπήρχε υπολογισμός τεκμηρίου από άλλο λόγο (σπίτι, ΙΧ κτλ), η Δ.ΗΛΕ.Δ (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) δε θα υπολόγιζε το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 €, άρα αυτός ο φορολογούμενος δε θα πλήρωνε φόρο. Δηλ. στην περίπτωση που δεν εμφάνιζε πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα.

Τι σημαίνει αυτό;

Πως αν κάποιος μηχανικός δεν πέρασε στα βιβλία του καμιά δαπάνη παρά μόνο ΤΣΜΕΔΕ, επειδή είναι υποχρεωμένος να πληρώνει αυτό το ταμείο, έρχεται η φορολογική αρχή και του λέει:

ΟΚ, είσαι ασφαλιστικά ενήμερος και γι’ αυτό θα σε ανταμείψω με το ότι πληρώνοντάς τις εισφορές, θα εμφανιστεί ζημία από ελευθέριο επάγγελμα, οπότε ενεργοποίηση των 3.000 €, άρα φόρος   1.209 €.

Περιττό να ειπωθεί πως αυτός ο φορολογούμενος δε θα πλήρωνε φόρο πέρσι.

Και δύο ακόμη στοιχεία:

– Αν βρεθεί παλιό κεφάλαιο 3.000 € προς ανάλωση, ο επαγγελματίας γλυτώνει το φόρο των   1.209 €, συμπληρώνοντας το ποσό αυτό (3.000 €) στον κωδικό 787/788 του πιν.6 της δήλωσης.

– Αν ∄ αυτό το κεφάλαιο, τότε πέρα από το φόρο που θα κληθεί να πληρώσει, χάνει σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ.3 του ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας του έτους στα επόμενα οικονομικά έτη, λόγω του ότι φορολογείται με βάση τα τεκμήρια.

Σχετικά άρθρα: