Αίτηση – Γνωστοποίηση αδυναμίας καταβολής εισφορών

Συνάδελφοι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, παρακάτω επισυνάπτεται ένα πρότυπο κειμένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γνωστοποίηση της αδυναμίας καταβολής εισφορών προς το ΤΣΜΕΔΕ.

Είναι σημαντικό όσοι δεν μπορούσαν ή δεν θα μπορούν να καταβάλλουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές του ταμείου να προβούν σε μια ενέργεια ενημέρωσης-γνωστοποίησης αυτής τους της αδυναμίας.

Η μαζικότητα βοηθάει στο να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα οι δράσεις μας. Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να ενημερώσετε τη Συνέλευση για την ενέργειά σας αυτή και να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της δράσης.

[ ] από εδώ: AITHSH.GNOSTOPOIHSH

 

ΠΡΟΣ:E.T.A.A.

ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ

Κολοκοτρώνη 4, 105 61, Αθήνα, Τηλ: 210 37 40 000

Αρμόδιο τμήμα:

ΑΠΟ: Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση κατοικίας

ΑΜΚΑ:

ΑΦΜ:

ΤΗΛ:

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΣΜΕΔΕ:

 

ΑΙΤΗΣΗ/ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κύριοι,

Σας γνωστοποιώ ότι λόγω της γενικής οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων, το εισόδημα μου έχει υποστεί δραματική μείωση (ή δεν έχω καθόλου εισόδημα) με αποτέλεσμα να αδυνατώ να καταβάλω ασφαλιστικές εισφορές, αφ’ ενός και αφ’ ετέρου, να μην έχω τη δυνατότητα να υπαχθώ σε κάποιες από τις υφιστάμενες ρυθμίσεις- διακανονισμούς

Επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου (προαιρετικό)

 

Συνημμένα (αριθμός)

  • Εκκαθαριστικό 201Χ

  • Εκκαθαριστικό 201Υ

  • Άλλο

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.