Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Αθήνα, 4/12/2017

Αρ. Πρωτ.: 7232

         Προς :  Τη Γενική Γραμματέα

         του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής

    Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Θέμα :   Αναδρομικές διαγραφές Μηχανικών από τέως ΤΣΜΕΔΕ.

Κα Γενικέ

          Μετά την συνάντησή μας και την παρουσίαση του παραπάνω θέματος, σας στέλνουμε το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα του εκπροσώπου μας στη Διοικούσα Επιτροπή του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, Παναγιώτη Μούζιου, για πληρέστερη γνώση και αναμένουμε τις ενέργειές σας προκειμένου να επιλυθεί.

α)      Σύντομο Ιστορικό :

Με τη δημιουργία του ΚΕΑΟ και την εντατικοποίηση από την πλευρά των ασφαλιστικών Φορέων των ελέγχων για τον εντοπισμό των οφειλετών, διαπιστώθηκε σχετικά με ασφαλισμένους του τέως ΤΣΜΕΔΕ ένας αριθμός Μηχανικών που αυτονόητα με την εγγραφή τους στο ΤΕΕ ήταν υπόχρεοι εισφοράς στο ΤΣΜΕΔΕ, δεν είχαν ασκήσει όμως ποτέ το επάγγελμα του Μηχανικού, με αποτέλεσμα να μην έχουν πληρώσει ποτέ το Ταμείο.

Επιπρόσθετα αυτής της κατηγορίας, βιώνοντας ο Κλάδος την πιο βαθιά κρίση που βίωσε ποτέ, από το 2008 και μετά δημιουργήθηκε άλλη μια κατηγορία οφειλετών εξαιτίας της οικονομικής ανέχειας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο γνωρίζοντας το πρόβλημα και προκειμένου να το αντιμετωπίσει αποφάσισε να εγκρίνει (η Διοικούσα Επιτροπή του) αναδρομικές διαγραφές, μετά φυσικά από ενδελεχείς ελέγχους των υπηρεσιών του, σχετικά με την μη άσκηση του επαγγέλματος.

β)     Η αντιμετώπιση του ΤΣΜΕΔΕ :

Οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κατηγοριών λαμβάνοντας τις βεβαιώσεις αναδρομικής διαγραφής τους από το ΤΕΕ μετά από πολύμηνη προσπάθεια, κατέθεταν σχετικό αίτημα για διαγραφή τους από το ΤΣΜΕΔΕ και συνεπώς και απαλλαγής τους από τις αντίστοιχες οφειλές. Εδώ απαιτείται να σημειωθεί ότι με την βεβαίωσή του ΤΕΕ κατατίθετο και βεβαίωση της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχίας), που βεβαίωνε την παύση επαγγέλματος. Αυτή η διαδικασία δεν είχε κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο αφού η Περιφέρεια χωρίς κανέναν έλεγχο ή τηρούμενο αρχείο έδινε την βεβαίωση κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου, ήταν δηλαδή μια διαδικασία ουσιαστικά απολίθωμα του μακρινού παρελθόντος (βασιλικά διατάγματα της δεκαετίας του 30 και του 40).

Η υπηρεσία του ΤΣΜΕΔΕ παρά την ύπαρξη διαγραφής αυτών των ασφαλισμένων από το Μητρώο Μηχανικών του ΤΕΕ, απέρριπταν τις αιτήσεις τους (μετά από πολύμηνη αναμονή) και τους υποχρέωναν να επανέλθουν με νέα ”αίτηση θεραπείας” προς την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ για τελική απόφαση. Ακολουθούσε φυσικά νέα πολύμηνη αναμονή μέχρι να έλθουν κάποιες από αυτές τις αιτήσεις στην Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ – κατά προσέγγιση πρέπει να ήλθαν περίπου 40 – οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές, αυτές δε που εκκρεμούν πρέπει να είναι περίπου 200, κάποιες από αυτές εκκρεμούν για πάνω από 2 χρόνια, δημιουργώντας τεράστια αγωνία και ανασφάλεια στους ενδιαφερόμενους, καθώς επίσης και πάγωμα διαδικασιών συνταξιοδότησης σε κάποιες (λίγες) απ΄ αυτές τις περιπτώσεις.

 

Κα Γενικέ, η επίλυση του παραπάνω ζητήματος, μετά μάλιστα και από την αναγνώριση της στρέβλωσης της ασφάλισης ιδιότητας που υπήρχε για τους Μηχανικούς (που πρόσφατα νομοθετήσατε την κατάργησή της), εκτιμούμε ότι θα σταματήσει έναν υπηρεσιακό παραλογισμό και θα απαλλάξει από την πολύχρονη περιπέτεια μια ούτως ή άλλως μικρή ομάδα ανθρώπων.

Σχετικά τέλος, με το επιχείρημα ανάγκης ελέγχων στο ΤΣΜΕΔΕ πριν την απόφαση αποδοχής του αιτήματος,  ο μόνος ουσιαστικός έλεγχος που επιβάλλεται να γίνει είναι σχετικά με την Δ/νση Εγγυοδοσίας – Πιστοδοσίας για να διαπιστωθεί αν το επίμαχο διάστημα της αιτούμενης αναδρομικής διαγραφής έλαβε από το Ταμείο   εγγυητική επιστολή και προφανώς σε μια τέτοια περίπτωση να απορριφθεί το αίτημά του.

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε λεπτομέρειες απαιτηθούν ώστε να έχεις πληρέστερη άποψη για το θέμα.

 

Αναδρομικές διαγραφές Μηχανικών απο τέως ΤΣΜΕΔΕ

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν