Ασφάλιση με Χρέη – Ανικανότητα ή Εμπαιγμός; (εκδ. 2018)

Επικαιροποίηση του “Ασφάλιση με Χρέη – Ανικανότητα ή Εμπαιγμός;

Τον Απρίλιο του 2014 η Κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ψηφίζει τον νόμο 4254/2014, που μεταξύ άλλων προβλέπει ότι, «οι ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ». Η εξειδίκευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ισχύ του νόμου, δίνεται από την υπουργική απόφαση Φ.80000/7870/305/19-06-2014.

Το δικαίωμα παροχών ασθενείας σε είδος παρατείνεται αρχικά ως τις 28.2.2016, με το νόμο 4320/2015 με τις ίδιες προϋποθέσεις του 4254/2014, ακολούθως ως τις 28.2.2017, με το νόμο 4369/2016 πάλι με τις ίδιες προϋποθέσεις του 4254/2014, ενώ στις 20.2.2017 εκδίδεται ο νόμος 4461/2017 που παρατείνει το δικαίωμα στις παροχές μέχρι 28.2.1018, πάλι με τις ίδιες προϋποθέσεις του 4254/2014.

Προφανώς οι ιθύνοντες του Υπουργείου δεν έχουν καταλάβει ότι βρισκόμαστε στο 2018 και όχι στο 2014 και η κοινωνική και οικονομική κρίση που βιώνουμε, απαιτεί δράσεις, πέρα από την απλή αντιγραφή νόμων και διατάξεων.

Τις προηγούμενες χρονιές 2015 και 2016, οι υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ αναγνωρίζοντας την αναχρονιστικότητα των προϋποθέσεων των νόμων 4320/2015 και 4369/2016, εφάρμοσαν το πνεύμα τους και όχι το γράμμα τους και έδιναν τις παροχές αυτές και σε όσους έχουν χρέη από το 2014 και έπειτα, με την προφανή αιτιολογία, ότι δεν είναι λογικό να αποκλείονται ασφαλισμένοι από παροχές επειδή χρωστούν λιγότερα, από όσους τις δικαιούνται. Παροχές μάλιστα που σε κάθε περίπτωση, καλούνται μέσω των ειδοποιητηρίων, να πληρώσουν.

Αυτά ως τις 22.2.2017, που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Εισφορών του ΕΦΚΑ οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι προϋποθέσεις του 4254/2014 ισχύουν κατά γράμμα. Έτσι δικαιούχοι των παροχών, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ είναι μόνο όσοι χρωστούν εισφορές που αφορούν περιόδους εντός της τριετίας 2011-2013, ανεξάρτητα από το τι έχουν πράξει τα επόμενα έτη. Ακυρώνει έτσι την ανάγνωση του νόμου που έκαναν οι Υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ.

Η παρελκυστική τακτική του Υπουργείου να μεταφέρει τις προϋποθέσεις του 4254/2014 αυτούσιες τα επόμενα χρόνια, τακτική που μέχρι τώρα λειτουργούσε ως δείκτης της προχειρότητας με την οποία οι κυβερνήσεις νομοθετούσαν και γενικότερα εφάρμοζαν δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που είχαν στην κοινωνία οι μνημονιακές πολιτικές, γίνεται τώρα εργαλείο για τον περιορισμό αυτών των ελάχιστων παροχών, που στόχευαν στην άμβλυνση αυτών των επιπτώσεων. Την ίδια λειτουργία προφανώς αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να έχει και ο ΕΦΚΑ, παράλληλα βέβαια με την χρήση της ενοποίησης των Ταμείων για την κλοπή των αποθεματικών τους.

Προτείνουμε την τροποποίηση του νόμου 4254/2014 ως εξής:

«2. Στους ασφαλισμένους των περιπτώσεων A΄, Β΄ και Γ΄ της υποπαραγράφου Α.3. της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του του ν. 4254/2014 (Α΄85), της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α΄29), της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4369/2016 και της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4461/2017 καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος μέχρι 28.2.2023 με τις εξής προϋποθέσεις:

1) Οι οφειλές τους αφορούν κάποιο από τα έτη από το 2011 μέχρι το έτος υποβολής της αίτησης.

2) Ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τρία εκ των ετών από το 2011 μέχρι το έτος υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ».

Διεκδικούμε πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ασφαλισμένους, που χρωστούν εισφορές τα χρόνια των μνημονίων.

Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών

Leave a Reply

Your email address will not be published.