Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για το Ασφαλιστικό

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 email: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα,   1-6-2016

Αρ. Πρωτ. : 6963                                               

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για το Ασφαλιστικό      

Συνάδελφοι,

Σε σχέση με τα ερωτήματα μας που είχαμε εγγράφως θέσει στο Υπουργείο (Αρ. Πρωτ. 6952 /  10-5-2016) και για τα οποία τέθηκαν υπ’ όψη μας κάποιες διευκρινήσεις προφορικά, σας ενημερώνουμε:

  1. Για τους διπλοσυνταξιούχους (παλαιούς ασφαλισμένους) η διακοπή της μίας από τις δύο υποχρεωτικές εισφορές θα ισχύσει από 1/1/2017. Η διακοπείσα εισφορά θα παράσχει προσαύξηση της σύνταξης κατά τη θεμελίωση σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 του Ν.4387/16 (1,5% ετήσιος συντελεστής προσαύξησης). Η παραμένουσα εισφορά μετά από προφορική διαβεβαίωση θα είναι επιλογή του ασφαλισμένου με βάση τη βέλτιστη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος.
  2. Για την εισφορά του κλάδου υγείας δεν τίθεται κανένα ζήτημα από την υπάρχουσα επιλογή (Δημόσιο ή ΚΥΤ) αφού θα εισπράττεται η εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ από τον ΕΦΚΑ.
  3. Η Ειδική Προσαύξηση, σύμφωνα με το άρθρο 94, παράγραφος 4 του Ν.4387/16, καταργήθηκε από 1/1/2016. Η προσαύξηση που θα προσδιορίσει στην ΚΣ ο διανυθείς σε αυτήν χρόνος, προσδιορίζεται ανάλογα με όσα αναφέρθηκαν στην πιο πάνω περίπτωση 1 σύμφωνα με το άρθρο 234, παράγραφος 10 του Ν.4389/16. Επιπρόσθετα και για το συγκεκριμένο θέμα τίθεται σοβαρό ζήτημα για τους υπόχρεους Ειδικής Προσαύξησης νέους ασφαλισμένους (μετά το 1993) που εντάχθηκαν σε αυτήν μετά την 1-1-2007, για αυτή την κατηγορία διεκδικούμε επιστροφή των εισφορών χωρίς όμως να υπάρχει σχετική δέσμευση από το Υπουργείο.

Σε σχέση με την προσαύξηση από την καταργηθείσα Ειδική Προσαύξηση παραθέτουμε συγκεκριμένα παραδείγματα:

Ετήσιο ποσοστό Αναπλήρωσης: 12 Χ 0,075% = 0,9%

Συνεπώς :

για 20 χρόνια: 20 Χ 0,9% = 18%

Προσδοκώμενη προσαύξηση σύνταξης λόγω ΕΠ: 18% Χ 700 € = 126 €

για 35 χρόνια: 35 Χ 0,9% = 31,5%

Προσδοκώμενη προσαύξηση σύνταξης λόγω ΕΠ: 31,5% Χ 700 € = 220,5€

για 40 χρόνια: 40 Χ 0,9% = 36%

Προσδοκώμενη προσαύξηση σύνταξης λόγω ΕΠ: 36% Χ 700 € = 252 €

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.3518/06 η Ειδική Προσαύξηση έδινε 1,33 Χ (το αντίστοιχο ποσό της Κύριας Σύνταξης για τα ίδια χρόνια), δηλαδή για 35 χρόνια 1185 €.

Συνεπώς προκύπτει μια επί της ουσίας εξαφάνιση της δεύτερης σύνταξης (Ειδική Προσαύξηση) η μείωση της οποίας για 35 χρόνια συνεχούς ασφάλισης προσεγγίζει το 81% (από 1185 στα 220€ μηνιαίως). Επιπρόσθετα δημιουργεί τεράστιες ανισότητες μεταξύ των ήδη συνταξιούχων και όσων πρόκειται να βγουν στη σύνταξη. Είναι προφανές ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι αποδεκτό από την Ένωση μας.

  1. Επιπρόσθετα ζητήσαμε την άμεση έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο προς τις Υπηρεσίες και το ΤΣΜΕΔΕ για την κατάργηση της σχετικής παρακράτησης της εισφοράς της Ειδικής Προσαύξησης και την άμεση επιστροφή των εισφορών (από 1-1-2016) ως «αχρεωσθήτως καταβληθείσες».
  2. Σε σχέση με την άνιση αντιμετώπιση μισθωτών σε σχέση με ΕΕ και αυτοαπασχολούμενους σε ότι αφορά στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, δεν πήραμε κάποια συγκεκριμένη απάντηση, πέρα από το ότι το έχουν εντοπίσει.
  3. Σε σχέση με τις καταργηθείσες εκπτώσεις εισφορών για τους μισθωτούς επίσης δεν πήραμε κάποια συγκεκριμένη απάντηση.
  4. Σε σχέση με τις αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, δεδομένου ότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού εξαγοράς του, υπήρξε δέσμευση ότι όσες έχουν κατατεθεί έως 12/5/2016, ημερομηνία κυκλοφορίας του σχετικού ΦΕΚ, θα υπολογιστούν με τον παλιό τρόπο.
  5. Για όσους συνταξιοδοτηθούν τα έτη 2016-2018 η προσωπική διαφορά της συνολικής σύνταξης θα υπολογίζεται με βάση τα συνταξιοδοτικά δεδομένα της 31/12/2014, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων που είχαν ήδη επισυμβεί.

Παρά τα όσα διευκρινιστικά παραθέτουμε στην ανακοίνωση μας, θα συνεχίσουμε να επιμένουμε για γραπτές άρα δεσμευτικές αποσαφηνίσεις από την πλευρά του Υπουργείου καθώς επίσης και για ζητήματα που δε δόθηκαν απαντήσεις ή για όσα προκύψουν κατά την εφαρμογή του πολυδαίδαλου και αντιασφαλιστικού Ν.4387/16.

Leave a Reply

Your email address will not be published.