Η Συνάντηση θα γίνει νωρίτερα αυτή τη φορά για να γίνει παρέμβαση – έκκληση προς τους υπαλλήλους να ενημερώνουν αυτούς που κάνουν αιτήσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με οφειλές για τη διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσουν  [αίτηση και ένσταση προς τη ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ με συνημμένα εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών όταν το εισόδημα -οικογενειακό ή ατομικό -είναι χαμηλότερο των 40Κ για τα δύο τελευταία έτη]

H Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών παρεμβαίνει επίσης και στη ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ, τη Δευτέρα 10/3 στις 3,00 μμ για:

  • Να παρακολουθήσει τη διαδικασία σφράγισης των βιβλιαρίων υγείας ανασφάλιστων συναδέλφων,
  • Να ενημερωθεί για διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν στο ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ και τις εισφορές
  • Να παρακολουθήσει την εξέλιξη των θεμάτων που τέθηκαν στη ΔΕ κατά την προηγούμενη κινητοποίηση στις 10/03

Σχετικά άρθρα: