Η Ανοιχτή Συνέλευση είναι μια κινηματική πρωτοβουλία αυτοοργάνωσης μηχανικών, όπου τοποθετούμαστε, συναποφασίζουμε και δρούμε ισότιμα, είτε μετέχουμε σε κάποια παράταξη είτε όχι. Αντιδρούμε στην απαξίωση της εργασίας μας, στη διάλυση της κοινωνίας και της ζωής μας, στη καταλήστευση των ταμείων μας και στην απραξία ή και συναίνεση των φορέων μας.

Έπειτα από κάλεσμα σε παρέμβαση σε ΔΣ του ΕΦΚΑ με θέμα την ανασύσταση και ενεργοποίηση της ΔΕ μηχανικών, συναντηθήκαμε με τον Νομικό Σύμβουλο του Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ  κου Σέμπου, κ. Καραμπούλια, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα.

Ενημερωθήκαμε ότι η εγκύκλιος που πρέπει να εκδοθεί για την  ανάθεση αρμοδιοτήτων  στην Επιτροπή Μηχανικών τ. ΤΣΜΕΔΕ μπορεί να υπογραφεί από τον κ. Σέμπο ή τον Υπουργό Εργασίας (μάλλον τον υφυπουργό), θα είναι κοινή για το πρώην ΕΤΑΑ (μηχανικούς, δικηγόρους γιατρούς κλπ.) και θα αφορά εξέταση αιτήσεων θεραπείας οι οποίες προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99 ως ισχύει).

Ο κ. Μακέδος, πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων του ΕΦΚΑ και της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΦΚΑ, έχει ήδη καταθέσει έγγραφο με τις αρμοδιότητες που είχε η πρώην διοικούσα του ΤΣΜΕΔΕ.  Ανάλογο έγγραφο αναμένεται από τον κ. Βερβεσσό του ΔΣΑ,  την Παρασκευή 8/6. Ο κ.Καραμπούλιας δεσμεύτηκε να μας ενημερώσει έως την Τρίτη 12/6 για το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης της Εγκυκλίου. 

Επιπλέον, για τα λοιπά θέματα που εκκρεμούν (αναδρομικές εισφορές του Ν.3986/2011, παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση – ασφαλιστικές εισφορές, κλπ)  δεσμεύτηκε να κανονιστεί συνάντηση με τον  κ. Σέμπο, μάλιστα μία για την ΕΜΔΥΔΑΣ και έτερη για την ΑΣΜ, αφού υποβάλλουμε εγγράφως αίτημα με τα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε.

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν
Previous postΕνημέρωση από την παρέμβαση ομάδας της ΑΣΜ στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ Next postYψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στον Ασπρόπυργο

What do you think?

Name required

Website

css.php