Τη Δευτέρα 19/12 η ΑΣΜ έκανε παρέμβαση στη ΔΕ ΤΕΕ σχετικά με την απόφαση του ΤΣΜΕΔΕ για το ασφαλιστικό. Η ΔΕ του ΤΕΕ αποφάσισε πως θα υιοθετήσει και θα αποσαφηνίσει τα μέτρα που προτείνονται στην απόφαση του ΤΣΜΕΔΕ. Η απόφαση αυτή θα προωθηθεί το αργότερο μεθαύριο στο Υπουργείο και θα αναρτηθεί στο site του ΤΕΕ.
Κατατέθηκε και το ακόλουθο κείμενο  (το οποίο συντάχθηκε αυθημερόν από τους παρόντες και πρόκειται να διαμορφωθεί καλύτερα στην επόμενη συνέλευση προκειμένου να υποβληθεί και σε άλλους φορείς εκπροσώπησης μηχανικών.)

Η ΑΣΜ έχει καταστήσει σαφείς τους στόχους της σχετικά με το ασφαλιστικό:

  • Διαγραφή των ασφαλιστικών οφειλών εργαζόμενων, άνεργων και υποαπασχολούμενων

  • Επιστροφή των “ασφαλιστικών” εισφορών που αδίκως έχουν καταβληθεί από συναδέλφους με χαμηλό εισόδημα

  • Αξιοπρεπής ασφάλιση, υγεία και σύνταξη για όλους

Τα παραπάνω, καθώς και η μείωση των υποχρεώσεων εισφοράς εργαζόμενων, άνεργων και υποαπασχολούμενων και η κατάργηση όλων των αναδρομικών υποχρεώσεων, είναι απόλυτες προϋποθέσεις ώστε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης να ανταποκριθεί στο όνομά του αντί να λειτουργεί προσχηματικά επιβάλλοντας στον κόσμο της εργασίας βαρύ κεφαλικό φόρο υπέρ της μεγαλοεργολαβίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η πρόσφατη υιοθέτηση από ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ θέσεων υπέρ της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών  σε 100 δόσεις, διαγραφής οφειλών υπό όρους, επιδότησης μητρότητας ανεξαρτήτως οφειλών και αύξησης του ορίου οφειλών που στερεί το δικαίωμα στην σύνταξη, όπως και οι προτάσεις ΕΤΑΑ για παράταση προθεσμίας εξόφλησης εισφορών Β’ εξαμ. 2016, παράταση ασφαλιστικής ικανότητας οφειλετών και μη αποστολής στοιχείων μικρο-οφειλετών στο ΚΕΑΟ, απέχουν πολύ από τους παραπάνω στόχους, ωστόσο:

  • προδικάζουν μια απαιτούμενη –προσωρινή βέβαια– ανακούφιση σε πολύ κόσμο που αυτήν την στιγμή απειλείται με άμεση οικονομική εξόντωση.

  • προβάλλουν προσκόμματα σε έναν μηχανισμό που οργανωμένα και φαινομενικά χωρίς να βρίσκει αντίσταση, κινείται εναντίον μας

  • αποτελούν καρπούς των δύσκολων αγώνων που έχουμε δώσει μέσα σε ένα περιβάλλον καταστροφής και αδιαφορίας (ακόμη και από τα ίδια τα όργανα που τώρα υιοθετούν τις συγκεκριμένες προτάσεις), τα θεωρούμε λοιπόν μικρές νίκες σε έναν μακροχρόνιο και συνεχιζόμενο πόλεμο.

Για τους παραπάνω λόγους, εν όψει της εκρηκτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και ειδικά εν όψει αποφάσεων του υπουργείου Εργασίας, θεωρούμε υποχρέωση του ΤΕΕ, όπως και κάθε φορέα εκπροσώπησης μηχανικών, να τοποθετηθεί τόσο ως προς τους βασικούς στόχους μας όσο και ως προς τις πρόσφατες αποφάσεις ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ.

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν