Ενημέρωση: Συνάντηση ομάδας μηχανικών της ΑΣΜ με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, με θέμα το ΚΕΑΟ

Στην συνάντηση ομάδας μηχανικών της ΑΣΜ με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, κο Στασινό – που έγινε την Τρίτη, 10/7/2018 – τέθηκαν και συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

 1. Το θέμα της πρόσφατης, αμφιβόλου νομιμότητας, Υπουργικής Απόφασης – με Α.Π.: 29715/2410 που αφορά την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β 4504) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» – ως προς την οποία εξετάζεται σοβαρά από το ΤΕΕ το ενδεχόμενο προσβολής της με Αίτηση Ακύρωσης. Με αυτό το αντικείμενο, θα γινόταν συνάντηση του Γ. Στασινού με τους συνεργαζόμενους με το ΤΕΕ δικηγόρους (που ειδικεύονται στο Ασφαλιστικό), την επόμενη Δευτέρα (16/7/2018).
 2. Το πρόβλημα που δημιουργεί η επίθεση του ΚΕΑΟ σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων, μέσω της μαζικής αποστολής ατομικών ειδοποιήσεων ληξιπροθέσμων οφειλών’.
  • Επισημάνθηκε ότι η αποστολή των ειδοποιήσεων γίνεται χωρίς να έχουν εξεταστεί οι περιπτώσεις συναδέλφων με: α) κλειστά βιβλία, β) αιτήσεις αναδρομικής διαγραφής, γ) χρέη κάτω των 5000 € και δ) στα χρέη που θεωρούνται ληξιπρόθεσμα και καταλήγουν στο ΚΕΑΟ, συγκαταλέγονται και οι αναδρομικές εισφορές (εναντίον των οποίων έχει γίνει προσφυγή στο ΣτΕ με συντονισμό του ΤΕΕ).
   Ζητήθηκε εκ μέρους του
   προέδρου Γ. Στασινού, η παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων – με την αντίστοιχη προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίων.
  • Επισημάνθηκε η ασάφεια που επικρατεί όσον αφορά:
   – την διαδικασία με την οποία ο ΕΦΚΑ αποφασίζει την αποστολή στοιχείων στο ΚΕΑΟ
   – την διαδικασία μέσω της οποίας το ΚΕΑΟ προσδιορίζει το εκάστοτε τελικό οφειλόμενο ποσόν για να εκδώσει τα ‘ραβασάκια’ του και τονίστηκε το σκανδαλώδες της
   απουσίας ανάλυσης χρεώσεων που θα έπρεπε να συνοδεύει την κάθε ατομική ειδοποίηση.
  • Ζητήθηκε η παρέμβαση του ΤΕΕ προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, προκειμένου:
   α. Να διευκρινιστούν οι ανωτέρω διαδικασίες
   β. Να ‘παγώσει’ η αποστολή στοιχείων από τον ΕΦΚΑ στο ΚΕΑΟ και η έκδοση ατομικών ειδοποιήσεων εκ μέρους του ΚΕΑΟ, καθώς προς το παρόν δεν έχουν ενημερωθεί τα μητρώα της υπηρεσίαςδεν έχει γίνει εκκαθάριση των αχρεωστήτως καταβληθεισών οφειλών και δεν έχει ενεργοποιηθεί η διοικούσα επιτροπή που θα εξετάζει τις αιτήσεις θεραπείας των ασφαλισμένων (π.χ. για αναδρομικές διαγραφές).
  • Ζητήθηκε η νομική συνδρομή του ΤΕΕ όσον αφορά την ανάγκη υποβολής αιτήσεων Ανακοπής / Αναστολής εκ μέρους των (αδύναμων) συναδέλφων, έναντι των ισχυρισμών του ΚΕΑΟ σχετικά με το οφειλόμενο ποσό.
  • Από πλευράς του προέδρου, προτάθηκε στην ΑΣΜ η συλλογή παραδειγμάτων και η ομαδοποίηση των περιπτώσεων με κοινά χαρακτηριστικά που θα προσφέρει στους συναδέλφους την δυνατότητα κατάθεσης ομαδικών προσφυγών σε διοικητικό πρωτοδικείο και μπορούν να γίνουν με συντονισμό του ΤΕΕ.

Από τον συνάδελφο Γιάννη Πάνου που παραβρέθηκε την ίδια μέρα (10.7.2018) στη συζήτηση της Δ.Ε. / ΤΕΕ για το Ασφαλιστικό και το ΚΕΑΟ, ενημερωθήκαμε ότι:

-Συζητήθηκε η πρόταση της ΑΣΜ – περί νομικής υποστήριξης του ΤΕΕ σε συναδέλφους που πλήττονται από το ΚΕΑΟ

-Υπήρξε τοποθέτηση υπέρ της Διαγραφής των ασφαλιστικών οφειλών (τουλάχιστον αυτών που αφορούν το χρονικό διάστημα 2011 – 2016) από τον Ν. Ανδρεαδάκη (ΡΠΜ)
Ο πρόεδρος Γ. Στασινός θα ετοιμάσει επιστολή προς τον Πετρόπουλο. Θα συζητηθεί το περιεχόμενο; Δεν έγινε σαφές.

-Μετά από πρόταση του Γ. Κυριακόπουλου (ΕΛΕΜ), αποφασίστηκε η επανασυγκρότηση της Επιτροπής του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό, την ερχόμενη εβδομάδα. Εκτός από μέλη της ΔΕ, στην επιτροπή θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα που θα προταθούν.

Leave a Reply

Your email address will not be published.