Η χθεσινή ΔΕ του ΤΕΕ μετά από παρεμβάσεις μελών της, αποφάσισε να ανοίξει και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ και να δοθεί τελική παράταση για υποβολή αιτήσεων για τις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ Μέχρι τις 30 Μάρτη. Η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ ανέφερε ως καταληκτική ημερομηνία τις 8 Ιανουαρίου, οπότε πλέον μπορούν και άλλοι συνάδελφοι που δεν το γνώριζαν να αιτηθούν για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές.

Αναρτούμε τα σχετικά αρχεία για όσους συναδέλφους ενδιαφέρονται συμμετάσχουν στις μόνιμες επιτροπές του ΤΕΕ.

Επιτροπές ΤΕΕ pdf

User Manual pdf

Αρχείο Database mdb

Αρχείο Database accdb

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν