Προσφυγή ΤΕΕ στο ΣτΕ για ακύρωση των αυξήσεων στο ΕΤΑΑ

 Η “αίτηση ακύρωσης” των αυξήσεων των εισφορών του ΤΕΕ προς το ΣτΕ

Επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο της 27/09/13 “ακύρωσης της με τον αριθμό 193/23.08.13  απόφασης ΔΣ ΕΤΑΑ”  και λοιπών διοικητικών πράξεων παραλείψεων.

πηγή :  http://www.teetak.gr/files/anakoinwseis/TEE_AKYROSH.pdf

από εδώ:  TEE_AKYROSH

επίσης, μια δράση ενστάσεων που είχε προταθεί και μπορεί να φανεί χρήσιμη ως διαδικασία

βλέπε πηγή : http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1072:2013-04-30-06-57-45&catid=57:anakoinwseis&Itemid=53

από εδώ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/enstasi-1_new_ok_b.pdf

περιγραφή:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συνάδελφοι,

Μετά την ομόφωνη απόφαση που λήφθηκε στη σύσκεψη των Προέδρων των Περιφερειακών Τμημάτων με τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, το Τ.Ε.Ε. επιχειρώντας να ακυρώσει τις “νέες αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές” που έχουν ήδη αποσταλεί, καθώς και την από 1/1/2013 επιβληθείσα υπέρογκη αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα ασφαλισμένους προ της 1.1.1993, η Δ.Ε. του Τμήματος μας στη συνεδρίαση της 18/04/2013 αποφάσισε και στηρίζει απεριόριστα την προσπάθεια που καταβάλλει το Τ.Ε.Ε. για την υποβολή ενστάσεων για τις παράνομες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών, μέσω της κεντρικής του ιστοσελίδας:

ΕΠΙΣΗΜΟ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Συνάδελφε, σε καλούμε να καταθέσεις και εσύ ένσταση, την οποία θα βρεις στο portal του Τ.Ε.Ε., όπου υπάρχει και η σχετική ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής της ένστασης καθώς και σχετικό υπόδειγμα (θέλει απλώς συμπλήρωση με τα στοιχεία σου). Την ένσταση, να αποστείλεις και στους 3 αρμόδιους Φορείς (ΔΕ του Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ, το ΔΣ του ΕΤΑΑ και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης), αλλά και στο Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στο e-mail:  ptteetak@gmail.com

 http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1019:2012-10-08-06-39-49&catid=57:anakoinwseis&Itemid=53

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.