Από εδώ

Οι προγραμματικές δηλώσεις Στρατούλη εδώ

Αναρτούμε πρόταση τροπολογίας βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από το 2013 σχετική με τις ληστρικές αυξήσεις εισφορών. Αναμένοντας την κυβερνητική του πλέον πρωτοβουλία να τις ακυρώσει αναδρομικά, υπενθυμίζουμε ότι αυτές αφορούν και στους προ 93 ασφαλισμένους γι’ αυτό και σωστά διεκδικούμε “Κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 14 κ΄15 που αφορούν στις αυξήσεις των εισφορών για τους προ του 1993 ασφαλισμένους και την υποχρεωτική μεταπήδηση κάθε 3 χρόνια σε επόμενη ασφαλιστική κατηγορία (μέχρι 14 ασφ. Κατηγ.) για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους.” και όχι απλά 3ετή αναστολή της εφαρμογής της.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στην πρόταση νόμου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών»

Θέμα: Εισφορές Μηχανικών ΕΤΑΑ
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρόσφατα, η Διοίκηση του ΕΤΑΑ αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3986/11 που αφορούν στις νέες ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών και προβλέπουν την υποχρεωτική ένταξη ανά τριετία σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και με τη συνεχιζόμενη απόδοση εισφορών υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης, στο οποίο όμως οι Μηχανικοί δεν μπορούν να ενταχθούν.

Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι Μηχανικοί δεν αντέχουν τις υπάρχουσες ασφαλιστικές εισφορές, πόσο μάλλον τις αυξημένες, σε πρώτη φάση άνω του 25%.  Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΤΑΑ, 27.943 Μηχανικοί δεν εξόφλησαν το β” εξάμηνο του 2012 τις εισφορές τους. Ένα ποσοστό 40% των ελεύθερων επαγγελματιών (περίπου 8.000 ασφαλισμένοι) έχουν προβεί σε διακανονισμό με αβεβαιότητα για τη δυνατότητά τους να ανταπεξέλθουν στην επόμενη δόση και 3.778 εταιρείες δεν έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων σε αυτές Μηχανικών. Πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων διπλωματούχων δεν κάνουν πλέον έναρξη επαγγέλματος για να αποφύγουν τις υπέρογκες εισφορές. Για τον ίδιο λόγο, παρατηρείται κύμα πρόωρης συνταξιοδότησης και αθρόες αιτήσεις διαγραφής από το ΤΕΕ, προκειμένου να διακοπεί και η ατέρμων διόγκωση χρεών. Ως αποτέλεσμα των προηγουμένων, η προ τριετίας αναλογία μεταξύ ενεργών και συνταξιούχων, επτά προς ένα, ήδη μετατρέπεται σε δύο προς ένα.

Το ΤΕΕ, κατά τους προηγούμενους μήνες, κατέθεσε αίτηση αναστολής κατά της επίμαχης διάταξης. Περαιτέρω, η Αναλογιστική Μελέτη κατ’ ανάθεση του ΤΕΕ,  του Δρ. Αλέξανδρου Ζυμπίδη, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα συμπεράσματα της οποίας έχουν τεθεί σε γνώση όλων των Αρμοδίων, προβλέπει ότι η αύξηση των εισφορών θα οδηγήσει τον Ασφαλιστικό Φορέα σε ελλειμματική τροχιά. Τέλος, η Νομική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ αποφάσισε ότι υφίσταται σοβαρό πρόβλημα εφαρμογής της διάταξης του εδ. γ’ παρ. 15 του αρ.44 του Ν. 3986/11 για την Ειδική Προσαύξηση, για την επίλυση του οποίου απαιτείται ιδιαίτερη νομοθετική παρέμβαση δια τυπικού νόμου.

Σε ότι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα του  ΤΣΜΕΔΕ (άνω των 3 δις), που είχαν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, με κυβερνητική ευθύνη μετατράπηκαν σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου. Με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και τη δανειακή σύμβαση της 26ης Οκτωβρίου 2011, το ΤΣΜΕΔΕ έμεινε με το 50% της αξίας των διαθεσίμων του, που προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των ασφαλισμένων. Οι απώλειες για το ταμείο ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο €, χωρίς να συνυπολογιστούν η μη καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης (άλλα 500 εκατ. €), αλλά και η υπαγωγή της Attica Bank σε διαδικασία «κουρέματος».

Η κυβέρνηση και η Τρόικα εμφανίζονται να «αντισταθμίζουν» με τα νέα χαράτσια, υπέρογκων αυξήσεων των εισφορών, τις απώλειες που υπέστη το ΤΣΜΕΔΕ από τις μνημονιακές πολιτικές και κυρίως από την εφαρμογή του PSI και να εξυπηρετούν τα ελλείμματα άλλων ασφαλιστικών φορέων, μιας και ο Κλάδος των Μηχανικών του ΕΤΑΑ είχε πλεόνασμα 385 εκ. ευρώ το 2011. Ουσιαστική όμως επίπτωση των αυξήσεων θα είναι η δραματική υποβάθμιση της δημόσιας ασφάλισης, λόγω της αδυναμίας των ασφαλισμένων να καταβάλλουν υπέρογκα αυξημένες εισφορές, καθώς και η επακόλουθη κατάρρευση των εσόδων των ταμείων και η βίαια εξώθηση των λίγων, που θα διατηρήσουν την δυνατότητα, στις αβέβαιες και περιορισμένης επάρκειας ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο 1

«Η παράγραφος 5 (β) του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής :
β) Αναστέλλεται για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ που συμπληρώνουν μέχρι 30/6/2011 τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ),  η υποχρεωτική μετάταξη στην επόμενη ασφαλιστική κατηγορία. Ειδικότερα, παρέχεται στους μηχανικούς δικαίωμα επιλογής αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας στο ΕΤΑΑ, από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά. Το δικαίωμα ασκείται με αίτηση του ασφαλισμένου στο ΕΤΑΑ. Είναι δυνατή η επαναφορά στην προηγούμενη ασφαλιστική κατηγορία με αίτηση του ασφαλισμένου, η οποία μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.»

Αθήνα, 18 -4 – 2013

Οι προτείνοντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μητρόπουλος Αλέξης

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Ουζουνίδου Ευγενία

Πετράκος Αθανάσιος

Σταθάς Γιάννης

Φωτίου Θεανώ

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν