Διαδικασία 2014

Για να θεωρηθεί βιβλιάριο ανασφάλιστου λόγω οφειλών κατατίθεται στο πρωτόκολλο του ΤΣΜΕΔΕ 
αίτηση & ένσταση  εφόσον ο ασφαλισμένος έχει οφειλές (που σημαίνει ότι αφήνουν έκθετο υγειονομικά αυτόν και τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του).
Όποιος κάνει αίτηση&ένσταση, ας γράψει ίσως κάτι συνοδευτικό για την οικονομική του ή ιατρική κατάσταση.
Μπορεί επίσης να γράψει κάτι σχετικό και με την παραβίαση του άρθρου 21 παρ 3 του συντάγματος και του δικαιώματος στην υγεία.
Επίσης, ας καταθέσει μαζί και εκκαθαριστικό των δύο τελευταίων ετών για να στοιχειοθετεί την αδυναμία καταβολής εισφορών.
Το περσινό όριο όπως είχε τεθεί με απόφαση ΔΕ ήταν 40000 οικογενειακό ή ατομικό για τα τελευταία δύο έτη.
Η διαδικασία για θεώρηση βιβλιαρίου υγείας κατά περίπτωση όταν υπάρχουν οφειλές στο ταμείο και αδυναμία καταβολής τους , είναι η παρακάτω:
  1. Αναγράφουμε στην απλή αίτηση του ΤΣΜΕΔΕ και την λέξη ΕΝΣΤΑΣΗ,
  2. Επισυνάπτουμε τα εκκαθαριστικά μας των δύο τελευταίων ετών
  3. Επισυνάπτουμε τυχόν άλλα έγγραφα που στοιχειοθετούν το πρόβλημα που έχουμε (πχ χαρτί από γιατρό εφόσον συντρέχει ιατρικό θέμα)
  4. Καταθέτουμε τις αιτήσεις- ενστάσεις στο πρωτόκολλο  (προς τη διεύθυνση εισφορών και προς το ΔΣ)
  5. Ενημερώνουμε τη συνέλευση ότι κάναμε αίτηση-ένσταση και φροντίζουμε να αρχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα μας από κοντά και με τους υπόλοιπους που το παρακολουθούν και το διεκδικούν. Πηγαίνουμε κατ’ αρχάς την επόμενη της αίτησης Δευτέρα στη συνεδρίαση του ΔΣ για να ενημερωθούμε για την έκβαση της αίτησης μας. Επίσης ενημερώνουμε για τυχόν προβλήματα που συναντάμε επί της διαδικασίας.

Αν θέλετε να ενημερώσετε ότι κάνατε αίτηση ή προβλήματα σχετικά, ή κάτι δεν είναι σαφές μπορείτε να απευθυνθείτε με mail στην ανοιχτή συνέλευση μηχανικών synelefsimixanikon@gmail.com

Αίτηση & ένσταση για τη θεώρηση βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστου στο ΤΣΜΕΔΕ

Διαδικασία 2013

4 ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

– Με μεικτό οικογενειακό εισόδημα κάτω από 40.000 € την τελευταία 2ετία

– Πρόσφατα απολυμένους

– Στην πρώτη 3ετία άσκησης του επαγγέλματος