ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΣ/ΕΦΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 07-06-18 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΣ/ΕΦΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 07-06-18
ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έπειτα από 18 μήνες λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ και
την ταυτόχρονη κατάργηση του ασφαλιστικού φορέα των μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ είναι πλέον
δεδομένο πως τα προβλήματα επί των ασφαλιστικών θεμάτων του κλάδου των μηχανικών
αντί να βελτιώνονται έχουν δραματικά πολλαπλασιαστεί.
Την κατάσταση αυτή επιβεβαιώνουν καθημερινά οι συνάδελφοι οι οποίοι απευθυνόμενοι για
προσωπικές τους υποθέσεις στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ έρχονται
αντιμέτωποι με τον, κατά περίπτωση, παραλογισμό του συστήματος που έχει επικρατήσει
με την εφαρμογή και του νέου ασφαλιστικού νόμου.
Στα πάρα πολλά και κρίσιμα ασφαλιστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των
μηχανικών με την εφαρμογή όλων των ασφαλιστικών αντιμεταρρυθμίσεων, για τα οποία είναι
επίδικο να δοθούν οι συλλογικές μάχες το επόμενο διάστημα, έχει προστεθεί και ο
παραλογισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.
Πιο συγκεκριμένα, την τρέχουσα περίοδο μένουν σε εκκρεμότητα και δεν εξετάζονται
εκατοντάδες αιτήσεις θεραπείας και ενστάσεις συναδέλφων μηχανικών προς τις
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, κυρίως την Διεύθυνση Εισφορών της Περιφερειακής Μονάδας του
ΕΦΚΑ τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, καθόσον δεν έχει προσδιοριστεί το αρμόδιο όργανο για τον
σκοπό αυτό! Οι αιτήσεις αυτές αφορούν σημαντικά προβλήματα, όπως:
Α) αιτήσεις για την αναδρομική διαγραφή από το ΤΣΜΕΔΕ των ασφαλισμένων που
έχουν ήδη διαγραφεί από το ΤΕΕ, οι οποίες έχουν πλέον ξεπεράσει τις 800 ατομικές
περιπτώσεις που είναι σε εκκρεμότητα,
Β) αιτήσεις θεραπείας που αφορούν σε ατομικά ζητήματα των ασφαλισμένων για την
επαναφορά διακανονισμών και ρυθμίσεων που έχουν εκπέσει, για τη χορήγηση
ασφαλιστικής ικανότητας που έχει απολεσθεί, για την καταχώρηση μηχανικών που
εμφανίζονται με διπλή ιδιότητα (αυτοαπασχολούμενοι – μισθωτοί), για θέματα που
προκύπτουν σε περιπτώσεις παράλληλης και διαδοχικής ασφάλισης, για τις καθυστερήσεις
συνταξιοδότησης των δικαιούχων, κ.α.
Επισημαίνεται ότι πριν τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα,
αντιμετωπίζονταν από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ – η οποία δεχόταν εισηγήσεις
από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις, όπως η Διεύθυνση Εισφορών, έπειτα από σχετική αίτηση
θεραπείας και είχε τη δυνατότητα να πάρει θετική απόφαση για να δοθεί λύση στο πρόβλημα
που αντιμετώπιζε ο εκάστοτε ασφαλισμένος.
Στη σημερινή παράλογη πραγματικότητα του ΕΦΚΑ τέτοιου είδους αιτήσεις δεν
προωθούνται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εισφορών του ΕΦΚΑ σε καμία
προϊστάμενη αρχή και παραμένουν «παρκαρισμένες» στα γραφεία της Διεύθυνσης. Με την
κατάργηση της Διοικούσας Επιτροπής του τέως ΤΣΜΕΔΕ αρμόδια προϊστάμενη αρχή είναι
πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, το οποίο όμως δεν εξετάζει καν αυτές τις
περιπτώσεις αιτήσεων και ενστάσεων, λόγω φόρτου εργασίας!!!
Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που οι ασφαλισμένοι είτε θα λάβουν αρνητική
απάντηση στην αίτηση θεραπείας τους καθώς καμία Διεύθυνση δεν αναλαμβάνει το κόστος
να επιλύσει αυτά τα ζητήματα, είτε δε θα λάβουν καμία απάντηση λόγω μη αρμοδιότητας
της Διεύθυνσης.

Το αποτέλεσμα βέβαια σε κάθε περίπτωση είναι η επιβάρυνση των ασφαλισμένων με
επιζήμιες καθυστερήσεις και άδικες πρόσθετες χρεώσεις. Στην περίπτωση μάλιστα των
χαμένων ρυθμίσεων ο παραλογισμός είναι ακόμα μεγαλύτερος καθώς επανυπολογίζονται
τόκοι και προσαυξήσεις στο ποσό οφειλής που απέμενε, σαν να μην έγινε ποτέ η ρύθμιση, με
αποτέλεσμα να καλείται ο ασφαλισμένος να ξαναπληρώσει ποσά που έχει ήδη πληρώσει
προσαυξημένα!!!
Επίσης, οι οφειλές που προκύπτουν από διακοπή ρύθμισης (όπως όλες πλέον οι
ασφαλιστικές οφειλές, ανεξαρτήτως ποσού) αποστέλλονται από τη Διεύθυνση
Εισφορών κατευθείαν στο ΚΕΑΟ, με τα απειλητικά ραβασάκια και τα μέτρα αναγκαστικής
είσπραξης (δέσμευση λογαριασμών, κατασχέσεις κ.α.) να είναι το επόμενο μη αναστρέψιμο
στάδιο.
Θεωρούμε ότι μια σημαντική απάντηση στον παραλογισμό της σύγχυσης αρμοδιοτήτων
μεταξύ των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ μπορεί να δώσει η ουσιαστική ανασύσταση της
Διοικούσας Επιτροπής του τέως ΤΣΜΕΔΕ, η οποία θα εξετάζει όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις αιτήσεων θεραπείας των ασφαλισμένων μηχανικών.
Στην πραγματικότητα αυτή η Διοικούσα Επιτροπή υπάρχει ήδη αλλά δεν έχει καμία
αρμοδιότητα. Με την ίδρυση του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) οι Διοικούσες Επιτροπές του τέως
ΕΤΑΑ, μεταξύ αυτών και του ΤΣΜΕΔΕ, διατηρήθηκαν αλλά δεν τους δόθηκαν εκ νέου οι
αρμοδιότητες επί ασφαλιστικών θεμάτων που είχαν παλαιότερα καθιστώντας τες ανενεργές.
Πρόσφατα μάλιστα δημοσιοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 22026/Δ1/7666_08-05-18
Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Α. Πετρόπουλου με θέμα «Ορισμός Προέδρου και
μελών στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του
ΕΦΚΑ» με την οποία ορίστηκαν τα μέλη στη ΔΕ Μηχανικών από τους διάφορους φορείς και
το Υπουργείο.
Συνεπώς υπάρχει ένα διοικητικό όργανο για τους ασφαλισμένους μηχανικούς, του οποίου τη
λειτουργία προέβλεπε ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος και του οποίου πρόσφατα ανανέωσε
τη θητεία το Υπουργείο με τον ορισμό νέων μελών. Αυτό που απομένει είναι η άμεση έκδοση
Εγκυκλίου από τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Σέμπο με την οποία να δίνονται οι
αρμοδιότητες επί των ασφαλιστικών θεμάτων στη ΔΕ των Μηχανικών.
Καλούμε όλους τους συλλογικούς φορείς των μηχανικών (το ΤΕΕ, την ΕΜΔΥΔΑΣ, το
ΣΜΤ, τους επιστημονικούς συλλόγους κ.α.) να στηρίξουν άμεσα και έμπρακτα αυτό το λογικό
αίτημα για να δοθούν άμεσα από τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ οι αρμοδιότητες επί
ασφαλιστικών θεμάτων στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών του ΕΦΚΑ (τ. ΤΣΜΕΔΕ)
έτσι ώστε να μπορέσει να δοθεί μια μικρή αλλά σημαντική ανακούφιση στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ασφαλισμένοι μηχανικοί, οι οποίοι έχουν πληγεί σε μεγάλο
βαθμό τα τελευταία χρόνια.
Καλούμε όλες/όλους τις/τους συναδέλφους να συμμετέχουν σε παρέμβαση στην
επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ την Πέμπτη 07 Ιουνίου 2018 στις 14.00 στο
κτίριο της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αριθμός 8 για να διεκδικήσουμε συλλογικά λύσεις στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.