Κάλεσμα: Ημέρα για την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη- τη Δευτέρα 2 Ιουνίου στις 10,00 και μετά στη ΔΕ στις 3,00μμ στο ΤΣΜΕΔΕ (Κολοκοτρώνη 4)

Η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών οργανώνει ημέρα για την περίθαλψη με βασικό σκοπό τη θεώρηση βιβλιαρίων υγείας ανασφάλιστων συναδέλφων τη Δευτέρα 02 Ιουνίου από τις 10,00 το πρωί.

Η διαδικασία αυτή αφορά σε όσους δεν εμπίπτουν στο νέο μεροληπτικό νόμο 4254/14 (βλ. σημείωση τέλους, το σχετικό τμήμα του νόμου κατεβάζετε από εδώ: N-4254-2014 pg1-2)

Θα εξηγούμε πως και θα ενημερώνουμε τους συναδέλφους που χρειάζονται και ότι μπορούν εφόσον το θέλουν, να θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας τους παρά το γεγονός ότι έχουν οφειλές και τους αφήνουν ανασφάλιστους.

Η αρχική διαδικασία είναι :  αίτηση στο πρωτόκολλο με επισύναψη εκκαθαριστικών των 3 τελευταίων ετών…

μετά την απορριπτική επιστολή που θα λάβει, ο ασφαλισμένος θα καταθέσει ένσταση προς τη διοικούσα επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ ζητώντας τη θεώρηση του βιβλιαρίου του.

Τη Δευτέρα θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας.

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ- ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ- ΝΙΚΑΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ

σημείωση: Στο πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε στις 30.03.2014 (Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014) συμπεριλήφθηκε η ακόλουθη διάταξη (Κεφάλαιο Α΄ – Άρθρο πρώτο – Παράγραφος Α – Υποπαράγραφος Α.3 – Εδάφιο Β) που αφορά τους μηχανικούς:
«Ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 28-2-2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού ετήσιου οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ».

Leave a Reply

Your email address will not be published.