Αίτηση & ένσταση για τη θεώρηση βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστου στο ΤΣΜΕΔΕ

Οδηγίες σε μορφή pdf: 1 info YgeiaΑυτές οι πληροφορίες αφορούν σε όσους δεν καλύπτονται από το νέο νόμο 4254 (που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη εως το 02/2015 σε όσους δεν χρωστάνε εισφορές εως και το 2010 και το ετήσιο ειδόδημα τους για τα τρία τελευταία έτη δεν υπερβαίνει τις 12000 ευρώ, oi οποίοι μπορούν προσκομίζοντας τα εκκαθαριστικά τους των τριών τελευταίων ετών να θεωρήσουν το βιβλιάριο τους αυτομάτως.)Για να θεωρηθεί βιβλιάριο ανασφάλιστου λόγω οφειλών κατατίθεται σε πρώτο στάδιο Αίτηση προς το τμήμα Διεύθυνσης Εισφορών στο πρωτόκολλο του ΤΣΜΕΔΕ εφόσον ο ασφαλισμένος έχει οφειλές (που σημαίνει ότι αφήνουν έκθετο υγειονομικά αυτόν και τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του).Όποιος κάνει αίτηση, ας γράψει ίσως κάτι συνοδευτικό για την οικονομική του ή ιατρική κατάσταση.Μπορεί επίσης να γράψει κάτι σχετικό και με την παραβίαση του άρθρου 21 παρ 3 του συντάγματος και του δικαιώματος στην υγεία.Επίσης, ας καταθέσει μαζί και εκκαθαριστικό των τριών τελευταίων ετών για να στοιχειοθετεί την αδυναμία καταβολής εισφορών. (μέχρι προσφάτως ήταν τα εκκαθαριστικά δύο ετών)Το περσινό όριο όπως είχε τεθεί με απόφαση ΔΕ ήταν 40000 οικογενειακό ή ατομικό για τα τελευταία δύο έτη. Υποσχέθηκαν να το διατηρήσουν.Σε περίπτωση απορριπτικής απάντησης από τη διεύθυνση εισφορών, καταθέτουμε Ένσταση προς τη ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ στο πρωτόκολλο … Continue reading Αίτηση & ένσταση για τη θεώρηση βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστου στο ΤΣΜΕΔΕ