Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νόμο «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» (Άρθρο 40, παράγραφος ιζ, ιη) ΔΕΝ προβλέπεται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το μηχανικό, ούτε υπάρχει η απαίτηση κατάθεσης άλλων κρατήσεων από τον μηχανικό, καθώς και της συμφωνηθείσας αμοιβής στην ΕΤΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Αντίστοιχα μεταξύ άλλων απαιτούνται:

ιζ) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούµενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δηµοσίου, ΕΦΚΑ και δήµου, καθώς και
ιη) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιµολόγιο που αφορά την καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής των µελετητών µηχανικών, καθώς και το ΦΕΜ αυτής.

Επομένως η μόνη υποχρέωση του μηχανικού παραμένει η καταβολή του ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής.

 

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν