Οι νέες εισφορές

για τους πριν το 93 ασφαλισμένους

“ΠΑΛΑΙΟ” ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.1992)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος κύριας σύνταξης 22,00% 152,54
Ειδική Προσαύξηση 14,00% 97,07
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,60% 45,76
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,40% 30,51
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 7,10% 49,23
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00
385,10

 για τους μετά το 93 ασφαλισμένους

1ο ΕΩΣ 3ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  – 1η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (693,35)
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 10,00% 69,34 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 3,00% 20,80 Προαιρετική υπαγωγή 8,40% 58,24
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 27,73
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 44,72
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 172,59 230,83
 ΚΑΤΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ (4ο & 5ο ΕΤΟΣ ΑΣΦ.) – 2η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (852,63)
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 10,00% 85,26 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 3,00% 25,58 Προαιρετική υπαγωγή 8,40% 58,24
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 34,11
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 54,99
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 209,94 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 209,94 268,18
ΑΝΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ (6ο ΕΤΟΣ ΑΣΦ.) – 2η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (852,63)
 ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 20,00% 170,53 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,00% 51,16 Προαιρετική υπαγωγή 12,00% 83,20
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 34,11 1η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 83,20
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 54,99 2η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 102,32
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 320,78 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 320,78 423,10
 7ο ΕΩΣ 9ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 3η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1010,86)
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 20,00% 202,17 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,00% 60,65 Προαιρετική υπαγωγή 12,00% 83,20
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 40,43 2η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 102,32
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 65,20 3η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 121,30
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 378,46 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 378,46 499,76
10ο ΕΩΣ 12ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 4η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1168,60)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 20,00% 233,72 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,00% 70,12 1η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 83,20
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 46,74 2η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 102,32
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 75,37 3η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 121,30
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00 4η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 140,23
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 435,95 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 519,16 576,19
13ο ΕΩΣ 15ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 5η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1319,65)
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 20,00% 263,93 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,00% 79,18 2η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 102,32
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 52,79 3η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 121,30
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 85,12 4η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 140,23
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00 5η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 158,36
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 491,01 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 593,33 649,37
16ο ΕΩΣ 18ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 6η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1435,66)
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 20,00% 287,13 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,00% 86,14 3η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 121,30
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 57,43 4η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 140,23
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 92,60 5η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 158,36
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00 6η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 172,28
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 533,30 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 654,60 705,58
19ο ΕΩΣ 21ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 7η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1547,81)
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 20,00% 309,56 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,00% 92,87 4η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 140,23
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 61,91 5η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 158,36
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 99,83 6η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 172,28
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00 7η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 185,74
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 574,18 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 714,41 759,91
22ο ΕΩΣ 24ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 8η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1659,99)
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 20,00% 332,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,00% 99,60 5η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 158,36
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 66,40 6η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 172,28
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 107,07 7η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 185,74
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00 8η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 199,20
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 615,07 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 773,42 814,27
25ο ΕΩΣ 27ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 9η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1772,15)
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 20,00% 354,43 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,00% 106,33 6η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 172,28
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 70,89 7η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 185,74
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 114,30 8η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 199,20
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00 9η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 212,66
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 655,95 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 828,23 868,61
28ο ΕΩΣ 30ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 10η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1884,34)
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 20,00% 376,87 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,00% 113,06 7η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 185,74
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 75,37 8η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 199,20
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 121,54 9η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 212,66
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00 10η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 226,12
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 696,84 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 882,58 922,96
31ο ΕΩΣ 33ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 11η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1996,51)
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 20,00% 399,30 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,00% 119,79 8η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 199,20
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 79,86 9η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 212,66
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 128,77 10η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 226,12
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00 11η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 239,58
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 737,73 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 936,93 977,31
34ο ΕΩΣ 36ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 12η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2018,67)
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 20,00% 421,73 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,00% 126,52 9η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 212,66
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 84,35 10η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 226,12
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 130,20 11η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 239,58
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00 12η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 242,24
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 772,81 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 985,46 1015,05
37ο ΕΩΣ 39ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 13η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2220,85)
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 20,00% 444,17 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,00% 133,25 10η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 226,12
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 88,83 11η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 239,58
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 143,24 12η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 242,24
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00 13η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 266,50
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 819,50 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1045,62 1086,00
ΑΝΩ ΤΩΝ 39 ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 14η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2333,02)
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης 20,00% 466,60 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 6,00% 139,98 11η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 239,58
Κλάδος Εφάπαξ παροχών 4,00% 93,32 12η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 242,24
Κλάδος Υγείας Τεχνικών 6,45% 150,48 13η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 266,50
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ 10,00 14η Ασφ. Κατηγορία 12,00% 279,96
ΑΠΌ ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 860,39 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1099,97 1140,35

1 ping

  1. […] συνολικά. Συγκεκριμένα στο άρθρο 44 προβλέπει την εξοντωτική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.