Συνάδελφοι χωρίς περίθαλψη

Με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΤΕΕ και περιλαμβάνονται στο δελτίο τύπου της 05.10.12,

από τους 97.697 ασφαλισμένους  στον κλάδο υγείας του Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ,

οι 25.117 δεν έχουν καλύψει τις ασφαλιστικές τους εισφορές και δεν έχουν περίθαλψη.

Ενώ 7.897 ασφαλισμένοι επίσης αδυνατούν να εξοφλήσουν έγκαιρα τις εισφορές τους και έχουν προβεί σε ρύθμιση

το Ά εξάμηνο του 2012 εξοφλήθηκαν 43.104 από τα 69.361 ειδοποιητήρια που εκδόθηκαν,

ενώ το ΄Β εξάμηνο εξοφλήθηκαν 46.166 από τα 68.489, δηλαδή 3.000 λιγότερα

  • το έτος 2007 στο Ταμείο εγράφησαν 4.126 νέα μέλη του ΤΕΕ,
  • το έτος 2008 στο Ταμείο εγράφησαν 4.426 νέα μέλη του ΤΕΕ,
  • το έτος 2009 στο Ταμείο εγράφησαν 4.428 νέα μέλη του ΤΕΕ,
  • το έτος 2010 στο Ταμείο εγράφησαν 4.293 νέα μέλη του ΤΕΕ,
  • το έτος 2011 στο Ταμείο εγράφησαν 3.478 νέα μέλη του ΤΕΕ,
  • το έτος 2012 έως 29/9/12 στο Ταμείο εγράφησαν 1.595 νέα μέλη του ΤΕΕ

το έτος 2010 ο κλάδος μηχανικών του ΕΤΑΑ εμφανίζει πλεόνασμα 214,6 εκ. €

το έτος 2011 ο κλάδος μηχανικών του ΕΤΑΑ εμφανίζει πλεόνασμα 378,0 εκ. €

1 ping

  1. […] και της ανυπαρξίας προνοιακών παροχών για τους πληττόμενους συναδέλφους. Η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών μέσα από […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.