ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ομάδα επικοινωνίας ξεκίνησε να λειτουργεί για να μπορέσει να απαντήσει στις αυξανόμενες απαιτήσεις για δημοσιοποίηση και κοινοποίηση των θεμάτων που αναδεικνύονται στη συνέλευση στο σύνολο των συναδέλφων μηχανικών, αλλά και στους συνασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ ή άλλες κοινωνικές ομάδες και συλλογικότητες

Τα πρόσωπα χρειάζεται να εναλλάσσονται για να μην επέρχεται κόπωση, οπότε σας καλούμε να συμμετάσχετε και να αναλαμβάνετε δράση ως μέλη της  ομάδας επικοινωνίας (γίνεστε μέλος κατόπιν συνεννόησης και αποδοχής πρόσκλησης)

η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι :omadaepikoinonias-asm@googlegroups.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.