εδώ γράφουμε τις απόψεις μας σε σχέση με τις επεξεργασίες της ομάδας εργασίας για την οργάνωση μορφών αλληλέγγυας, συνεργατικής και κοινωνικής οικονομίας