Ομαδα Νομικης Ερευνας

Η ομάδα νομικής διερεύνησης ξεκίνησε ώστε να αρχίσει να στοιχειοθετείται το νομικό μας οπλοστάσιο απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε στο ασφαλιστικό κυρίως θέμα

Τα πρόσωπα χρειάζεται να εναλλάσσονται για να μην επέρχεται κόπωση, οπότε σας καλούμε να συμμετάσχετε και να αναλαμβάνετε δράση ως μέλη της ομάδας νομικής έρευνας (γίνεστε μέλος κατόπιν συνεννόησης και αποδοχής πρόσκλησης)

η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι : omadanomikis-asm@googlegroups.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.