Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια:

1. Η απόφαση του ΔΣ/ΕΦΚΑ στις 26.04.18
με θέμα «Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2018 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων ελευθέρων επαγγελματιών)» έως 18.05.18
2. Νέα εγκύκλιος ΕΦΚΑ στις 26.04.18
με θέμα “Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων”
3. Νέα εγκύκλιος ΕΦΚΑ στις 26.04.18
με θέμα “Γνωστοποίηση των διατάξεων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A’56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους “

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν