Πριν από λίγο πήγαμε μια επιτροπή σαν εκπρόσωποι της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών στην συνεδρίαση της Διοικούσας επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ να τους θέσουμε προ των ευθυνών τους για λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τους είπαμε ότι γνωρίζουμε ότι τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές του Β’ εξαμήνου του 2015 θα εκδοθούν στις 22 Νοεμβρίου και θα πρέπει να εξοφληθούν έως τις 22 Δεκεμβρίου. Τους ζητήσαμε αν δεν μπορούν να εκδοθούν με τις μειώσεις λόγω αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, τουλάχιστον να μην εκδοθούν ακόμα για 3 σημαντικούς λόγους :

1) Το ΤΕΕ μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης για κατάργηση του δικαιώματος αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας για τα έτη 2015-2016. Ζητήσαμε να περιμένουν πρώτα την εκδίκαση της προσφυγής.

2) Η πληρωμή των ειδοποιητηρίων για τις εισφορές του Α’ εξαμήνου του 2015 ήταν μέχρι τις 31 Σεπτεμβρίου του 2015 και κατά συνέπεια είναι πολύ δύσκολο για τους ασφαλισμένους να καταφέρουν μέσα σε 2 μόλις μήνες να βρουν να ξαναδώσουν ένα τόσο σημαντικά μεγάλο ποσό.

3) Η εισπραξιμότητα των εισφορών με τα μειωμένα ποσά λόγω της επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας από τους Μηχανικούς αυξήθηκε. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυξήθηκε το ποσό που εισπράχθηκε από τις εισφορές και κατά ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό ο αριθμός των μηχανικών που εξόφλησαν τις εισφορές του Α’ εξαμήνου του 2015 σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Ο πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ μας είπε ότι τα ειδοποιητήρια του Β’ εξαμήνου θα εκδοθούν μεν την 22 Νοεμβρίου του 2015, με τις ίδιες εισφορές όμως του Α’ εξαμήνου, διατηρώντας δηλαδή την χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για όσους το είχαν επιλέξει. Όσον αφορά την προθεσμία για την εξόφλησή τους θα είναι αρχικά η 22 Δεκεμβρίου, αλλά δεσμεύονται να εξετάσουν κάποια περαιτέρω παράταση.

Στη συνέχεια θέσαμε το ζήτημα της ασφαλιστικής ενημερότητας που συνεχίζουν να ζητούν κάποιες υπηρεσίες (κυρίως οι Πολεοδομίες), με αποτέλεσμα όσοι Μηχανικοί αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές να πετάγονται έξω από το επάγγελμα. Τους ζητήσαμε να εκδίδει το ΤΣΜΕΔΕ κάποια βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για χρήση π.χ. στην Πολεοδομία, έστω και αναγράφοντας πάνω τις τυχόν οφειλές του ασφαλισμένου. Παραδέχθηκαν ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και δεσμεύτηκαν να το εξετάσουν στην επόμενη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής.

Ζητήσαμε επίσης ξανά τη παροχή και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι εξοφλήσει τις εισφορές τους. Και στο ζήτημα αυτό τους βρήκαμε σύμφωνους και είπαν ότι συμφωνούν και ότι κάνουν ότι μπορούν, αλλά μέσα στα πλαίσια που τους ορίζει ο νόμος.

Τέλος τους θέσαμε το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Αττικής. Τους ρωτήσαμε αν η βούληση του ΤΣΜΕΔΕ είναι να συμμετέχει σε αυτή την ανακεφαλαιοποίηση με τα μεγαλύτερα ποσά που τελικά απαιτούνται για να γίνει αυτό. Ήταν σαν να σηκώσαμε κόκκινο πανί σε ταύρους. Ο Γαμβρίλης είπε ότι δεν μας απαντάει καν και ο εκπρόσωπος των συνταξιούχων στη Δ.Ε. μας είπε σχεδόν ότι μας απαγορεύει να ασχολούμαστε εμείς με το ζήτημα αυτό. Ρωτήσαμε επίμονα αν έχουν σκοπό με την περυσινή τους απόφαση για τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην ανακεφαλαιοποίηση, χωρίς νέα απόφαση, να βάλουν το μεγαλύτερο ποσό που τώρα απαιτείται. Μας διαβεβαίωσαν πως για οποιαδήποτε συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής θα υπάρξει νέα συζήτηση στα αρμόδια όργανα του ΤΣΜΕΔΕ και νέα απόφαση.

 

      
        

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν