Παρέμβαση στη Διοικούσα του ΤΕΕ την Τρίτη 30/01, στις 5.30, 8ος όροφος

Καλούμε σε παρέμβαση στη Διοικούσα του ΤΕΕ την Τρίτη 30/01, στις 5.30, 8ος όροφος,  με θέματα:    

α. Ενημέρωση σχετικά με τις αναδρομικές εισφορές του νόμου 3986/11.

β. Το αίτημα της απαλλαγής των άνεργων μηχανικών και όσων δεν έχουν εισόδημα από το επάγγελμα μηχανικού από τη συνδρομή στο ΤΕΕ.

γ. Το θέμα της μη χορήγησης των απαιτούμενων εγγράφων σε περίπτωση οφειλής (ενημερότητα ΤΕΕ, βεβαίωση περί μη ύπαρξης πειθαρχικού παραπτώματος), καθώς και το κλείσιμο του συστήματος αμοιβών του ΤΕΕ για όσους οφείλουν.

δ. Το ζήτημα του ΙΕΚΕΜ, το οποίο βρίσκεται υπό εκκαθάριση, και το γεγονός πως τόσο οι εισηγητές συνάδελφοι, όσο και οι εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί.

ε. Το θέμα του νόμου που προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ όχι μόνο για επίδομα ανεργίας, αλλά και για δημιουργία θέσεων εργασίας και την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς από αυτό το κονδύλι για τη μετατροπή συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.

στ. Το ζήτημα της σύγκλισης της αντιπροσωπείας σε χώρο μη προσβάσιμο στους συναδέλφους (Βουλή) το ερχόμενο Σάββατο.

Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών

Leave a Reply

Your email address will not be published.