ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το αίτημα της «κατάργησης των ληστρικών αυξήσεων των εισφορών του Ν.3986/2011», που υπήρξε ένας από τους βασικούς λόγους για τη συγκρότηση της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών, αποτέλεσε εξ αρχής την προμετωπίδα της – ενώ οι αγωνιστικές δράσεις που είχαν ως επίκεντρο αυτή τη διεκδίκηση έγιναν η αιτία παραπομπής σε δίκη ορισμένων από τους συναδέλφους μας – που θα βρεθούν στο δικαστήριο σε λίγες μέρες, δηλαδή τη Δευτέρα 30/4.

Στα πλαίσια της επέλασης της μνημονιακής πολιτικής – που έχει επιβάλλει ένα διαφορετικό ασφαλιστικό σύστημα, βασισμένο έντονα στη λογική της ανταποδοτικότητας – και της απορρόφησης των κλαδικών ταμείων από τον ενιαίο ΕΦΚΑ, η άδικη απαίτηση αναδρομικής πλέον καταβολής των αυξήσεων εισφορών του πρώην ΤΣΜΕΔΕ παραμένει σκανδαλωδώς ως πρόσθετο χαράτσι και ως απειλή κατασκευής νέων χρεών σε βάρος των ήδη οικονομικά εξουθενωμένων εργαζομένων, ανέργων και υποαπασχολούμενων…

Οι προσφυγές των μηχανικών στη δικαιοσύνη που πρόσφατα κατατέθηκαν με το συντονισμό του ΤΕΕ, (εκμεταλλευόμενες τις αντιφάσεις του Ν.3986/2011 με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και την ασυμβατότητα του τόσο με το Σύνταγμα όσο και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) καταδεικνύουν τις αναδρομικές οφειλές (που ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του προσβαλλόμενου νόμου) όχι μόνο ως κοινωνικά άδικες αλλά και ως παράνομες.

Οι εν λόγω προσφυγές (οι οποίες εκκρεμούσαν ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έχουν εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας (κατόπιν αίτησης που κατατέθηκε στις 8-03-2018 και έγινε δεκτή στις 17-04-2018) στο οποίο και θα διεξαχθεί πρότυπη δίκη

Με δεδομένη αυτή την εξέλιξη, η προθεσμία καταβολής των Αναδρομικών εισφορών του Β΄ εξαμήνου 2012 που λήγει στις 30 Απριλίου, βρίσκεται πλέον υπό αίρεση. Θεωρούμε ότι η απόφαση επ’ αόριστον παράτασης της προθεσμίας και μέχρι την εκδίκαση των προσφυγών από το ΣτΕ, είναι το ελάχιστο αναμενόμενο από το ΔΣ του ΕΦΚΑ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μη έγκαιρη πληρωμή των αναδρομικών δεν θα θέσει σε κίνδυνο ρυθμίσεις, διακανονισμούς, κτλ. των συναδέλφων μας – και μάλιστα ενόψει της άμεσα επικείμενης έναρξης πλειστηριασμών για «χρέη προς το δημόσιο», όπως καταχρηστικά έχουν χαρακτηριστεί τα κατασκευασμένα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.