Συνέντευξη με το Γ. Φλωρά για τα χρέη προς τον ΟΑΕΕ

[youtube width=”500″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=bbasBKUH0qo[/youtube]

Γ. Φλωράς. 40 ερωτήσεις — απαντήσεις για τα χρέη στον ΟΑΕΕ
1.Τι λεει η Γνωμοδότηση Μανιτάκη ΚαΪδατζή
2.που θα βρω την Γνωμοδότηση Μανιτάκη-Καϊδατζή για τον ΟΑΕΕ
3.σε ποιο Δικαστήριο γίνεται η προσφυγή?
4.τι θα αφορά η προσφυγή?
5.ποια είναι τα ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
6.ποτέ δεν ζήτησα βιβλιάριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον ΟΑΕΕ, γιατί να πληρώσω τα ποσά που οφείλω?
7.ποιος θα ετοιμάσει την προσφυγή?
8.ποιο είναι το κόστος διαδικασίας προσφυγής κατά του ΟΑΕΕ?
9.δεν έχω χρήματα για να καλύψω το κόστος της προσφυγής μόνος μου, τι θα κάνω?
10.μπορώ να μην πληρώσω τα παράβολα στο δικαστήριο αν δεν έχω χρήματα?
11.μπορεί να κάνει προσφυγή για το θέμα του ΟΑΕΕ ένα Σωματείο?
12.η προσφυγή θα κρατήσει χρόνια έως ότου βγει απόφαση, υπάρχει άλλη λύση? Πώς θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
13.με τι κριτήρια γίνεται δεκτή ή όχι από το ΣτΕ μια αίτηση για πιλοτική δική?
14.είναι βέβαιη η θετική απόφαση του ΣτΕ υπέρ των επιχειρημάτων μας? Ειδικά μετά την Γνωμοδότηση Μανιτάκη?
15.αν γίνει προσφυγή για πιλοτική δική στο ΣτΕ πρέπει να κάνουμε και ατομική προσφυγή?
16.έχει νόημα να απευθυνθώ στον Συνήγορο του Πολίτη?
17.έχω διακόψει το επάγγελμα μου, μπορώ να κάνω προσφυγή κατά του ΟΑΕΕ?
18.θα ξεκινήσουν κατασχέσεις από το ΚΕΑΟ για τους οφειλέτες στον ΟΑΕΕ?
19.Τι θα κάνω αν μου κάνει κατάσχεση το ΚΕΑΟ?
20.αν μου γίνει κατάσχεση από το ΚΕΑΟ είναι υποχρεωτικό να έχω κάνει προσφυγή για να το αντιμετωπίσω?
21.μπορώ να αξιοποιήσω μέσω του ΚΕΑΟ τη δυνατότητα ελεύθερης καταβολής δόσεων ευλόγου ύψους, για χρέη στον ΟΑΕΕ, ενώ ο ΟΑΕΕ δεν το δέχεται απευθείας?
22.έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας, πώς μπορώ να ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα για περίθαλψη από τον ΟΑΕΕ?
23.με βάση τις δυο δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μπορεί κάποιος που οφείλει εισφορές να παει στον ΟΑΕΕ και να του θεωρήσουν το βιβλιάριο ασθένειας?
24.έχω ποινικό δικαστήριο, μπορώ να αμφισβητήσω την χρέωση του ΟΑΕΕ?
25.ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ?
26.πώς μπορούμε να μαζευτούμε οι ενδιαφερόμενοι από μια περιοχή για να κάνουμε προσφυγές?
27.δεν έχουμε δικηγόρο, τι θα κάνουμε?
28.η υγεία μου χειροτέρεψε λόγω μη παροχής περίθαλψης, μπορώ να κάνω αγωγή κατά του ΟΑΕΕ?
29.η Γνωμοδότηση Μανιτάκη αφορά και ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ, πχ Μηχανικούς κλπ?
30.Νοσηλεύτηκα και μου ζητάνε να υπογράψω υπεύθυνη δήλωση από το Νοσοκομείο, τι να κάνω;
31.μου αρνούνται βεβαιώσεις από τον ΟΑΕΕ, τι να κάνω?
32.γνωρίζει ο Υπουργός Εργασίας και ο ΟΑΕΕ την Γνωμοδότηση Μανιτάκη για τον ΟΑΕΕ» ?
33.Τι δικαστήρια έχουν γίνει έως σήμερα
34.υπάρχει κάποιο πρότυπο της προσφυγής κατά του ΟΑΕΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published.