ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ 31.12.12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ