4η έκθεση ΚΕΑΟ 2017 – έρχεται τσουνάμι μέτρων αναγκαστικής είσπραξης

Στην έκθεση προόδου που δημοσίευσε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών http://www.efka.gov.gr/_keao/files/2017_d_trim_keao.pdf η οποία αφορά το 4ο τρίμηνο του 2017 αποτυπώνεται χαρακτηριστικά η πολιτική όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,ΠΑΣΟΚ-ΝΔ κλπ)
Αρχικά έχουμε την τεχνητή δημιουργία ασφαλιστικών οφειλών, ανεξάρτητα από την εισοδηματική κατάσταση του ασφαλισμένου, οι οποίες μεγαλώνουν συνεχώς με τις υπέρογκες προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη.
Στη συνέχεια όλες οι οφειλές από το 1ο ευρώ πηγαίνουν στο ΚΕΑΟ και από εκεί στέλνουν το ραβασάκι με την ατομική ειδοποίηση οφειλέτη.
Εάν και εφόσον ο ασφαλισμένος καταφέρει να ενταχθεί σε κάποια τρέχουσα ρύθμιση οφειλών αυτή θα γίνει με δυσμενείς για τον ασφαλισμένο όρους καθώς η μηνιαία δόση της ρύθμισης έχει και αυτή πρόσθετες προσαυξήσεις και δεν λαμβάνεται η υπόψη η οικονομική κατάσταση του ασφαλισμένου.
Έπειτα η απώλεια ρύθμισης λόγω αδυναμίας καταβολής δόσεων, όπως φαίνεται και από τα έως τώρα στοιχεία, είναι μαθηματικά βέβαιη για 2/3 ασφαλισμένος.
Τελικά έρχονται τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών από το ΚΕΑΟ για όσους απολέσουν τη ρύθμιση ή δεν καταφέρουν να ενταχθούν σε αυτή.
Η διαδικασία αυτή είναι σε ένταση το τελευταίο διάστημα καθώς είναι (και) μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης και εντός 2018 θα πολλαπλασιαστούν τα Μέτρα Αναγκαστικής Είσπραξης από το ΚΕΑΟ, δηλαδή οι δεσμεύσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς και οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.
Χαρακτηριστικά στοιχεία από την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ:
1) Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 58039/3275/28.12.2016 απόφαση Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταργούνται τα κριτήρια για την διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. των θεωρητικά εισπράξιμων οφειλών και πλέον διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης.
2) Εντός του τελευταίου τριμήνου του 2017 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 52.400 οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 388.382.831 ευρώ
3) Από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και μέχρι το τέλος του 2017, στο Κ.Ε.Α.Ο. έχουν ενταχθεί συνολικά 1.336.989 οφειλέτες (3.433 οφειλέτες του τ. ΕΤΑΑ), με συνολικές οφειλές κατά την ένταξη ύψους 26.524.267.874 ευρώ.
4) Στο τέλος του 2017 το συνολικό ποσό των 26.524.267.874 € σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 31.285.406.109 ευρώ . 22.912.297.294 είναι γιαΚύρια Οφειλή και 8.373.108.815 είναι για τα Πρόσθετα Τέλη.
5) Εντός του τελευταίου τριμήνου του 2017 το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών που διαχειρίζεται το Κ.Ε.Α.Ο. αυξήθηκε κατά 756.411.462 ευρώ. Από αυτά, τα 404.459.363 ευρώ είναι αύξηση στις κύριες οφειλές και τα 351.952.098 ευρώ αύξηση στα πρόσθετα τέλη.
6) Στοιχεία τρέχοντος υπολοίπου οφειλών
Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 834.282 οφειλέτες (69,26% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας. Το 80% των οφειλετών (969.636 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας
7) Από την έναρξη του Κ.Ε.Α.Ο. μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2017 έχουν αποσταλεί συνολικά 1.019.103 Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες. Ειδικά εντός του τελευταίου τριμήνου του 2017 εστάλησαν 211.876 Ατομικές Ειδοποιήσεις.
8) Ενέργειες είσπραξης έως 31/12/2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
Πλήθος Ατομικών ειδοποιήσεων (β’ ειδοποιήσεις) 1.019.103
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Συνολικό ποσό οφειλών για τα οποία ελήφθησαν Αναγκαστικά Μέτρα 21.950.879.606 €
Συνολικό ποσό οφειλών των οφειλετών που απώλεσαν ρύθμιση (πάγια, νέας αρχής, Ν.4152/14, Ν. 4305/15) για τα οποία ελήφθησαν Αναγκαστικά Μέτρα 4.847.400.877 €
9) Στοιχεία ρυθμίσεων των οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο
Στο 68% των περιπτώσεων απώλειας ρυθμίσεων του Ν.4321/2015 το ποσό της μηνιαίας δόσης ήταν ύψους 50-300 ευρώ.
Από τους 45.149 οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. που απώλεσαν την ρύθμιση του Ν.4321/2015, οι 8.396 έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση.
Αριθμός ρυθμίσεων (ενεργές, ολοκληρωμένες και απολεσθείσες) 261.197
Ποσό ρυθμισμένων οφειλών (ενεργές, ολοκληρωμένες και απολεσθείσες) 8.895.146.029 €
Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2017:
  • οι ενεργές ρυθμίσεις είναι συνολικά 71.048 και το ρυθμισμένο ποσό 1.924.526.138 ευρώ.
  • οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις είναι συνολικά 27.491 και το ρυθμισμένο ποσό 367.441.018 ευρώ.
  • οι απολεσθείσες ρυθμίσεις είναι συνολικά 162.658 και το ρυθμισμένο ποσό 6.603.178.873 ευρώ.
10) Συνολικές εισπράξεις έως και τον Δεκέμβριο του 2017
Το συνολικό ποσό των εισπράξεων από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έως και το τέλος του 2017 ανέρχεται στο ποσό των 2.864.342.381 €.
Το 56% των συνολικών εισπράξεων 1.597.920.006 € , προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης,
ενώ το 44% των συνολικών εισπράξεων 1.266.422.375 € εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων.
Το ΚΕΑΟ έχει αποδειχθεί στα χρόνια της λειτουργίας του, όπως επισημαίναμε πριν από την ίδρυση του, ότι είναι ένας μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί ενάντια στους ασφαλισμένους αλλά και ενάντια στον όποιο κοινωνικό χαρακτήρα είχε απομείνει στο ασφαλιστικό σύστημα.
Σε όλα τα μνημονιακά χρόνια, αλλά και παλαιότερα, οι συστηματικοί μεγαλο-οφειλέτες εργοδότες την έχουν βγάλει καθαρή, ενώ αντίθετα αυτοί που την πληρώνουν είναι οι εργαζόμενοι, οι αυτοπασχολούμενοι και οι άνεργοι που έχουν πληγεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια.
Όλες οι ασφαλιστικοί νόμοι που έχουν εφαρμοστεί από τις μνημονιακές κυβερνήσεις λειτουργούν προς την κατεύθυνση της πλήρους κατάργησης του κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος.
Ο καθαρά εισπρακτικός μηχανισμός ο οποίος λέγεται ΚΕΑΟ είναι ένα ακόμα εργαλείο που στόχο έχει (μαζί με τράπεζες και εφορίες) την περαιτέρω απομείωση των πενιχρών εισοδημάτων και περιουσιών των πληττόμενων κοινωνικών στρωμάτων.
 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΑΟ 
ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 ping

  1. […] Σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και κατασχέσεις για οφειλές σε εφορία – ταμεία – τράπεζες για άνεργους – υποαπασχολούμενους – εργαζόμενους (ΤΕΕ, ΚΕΑΟ). […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.