Α.Π. 2579                                                                                      Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2017

Γενική Συνέλευση ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής 22.11.2017                                      ΨΗΦΙΣΜΑ

Σχετικά με τις καταστροφικές πλημμύρες στην Μάνδρα και στην Νέα Πέραμο

Οι αρχιτέκτονες εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων
στη Μάνδρα Αττικής και τη Νέα Πέραμο.

Σε αυτές τις στιγμές πρώτο μέλημά μας, με σχετικές οδηγίες του Συλλόγου προς τα μέλη
μας, είναι να συμβάλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας για την αντιμετώπιση των
πρώτων ζωτικών αναγκών που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας, καθώς και των
επαγγελματικών αναγκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας στις
περιοχές που έχουν πληγεί.

Κανένας δεν προσδοκά άμεσα την συνολική λύση σε ένα σύνθετο ζήτημα, όπως η
αντιπλημμυρική προστασία της χώρας, με συσσωρευμένες κοινωνικές, πολιτικές και
διοικητικές παθογένειες δεκαετιών, με τις υπάρχουσες νομοθετικές ασάφειες, τις
πελατειακού τύπου ρυθμίσεις, την δεδομένη περιβαλλοντική επιβάρυνση, τα μπαζώματα
των ρεμάτων, τις καταστροφές των δασών. Όμως αυτά δεν μπορούν να δικαιολογήσουν το
θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων, τις καταστροφές νοικοκυριών και επιχειρήσεων και
τις βαρύτατες μεταγενέστερες συνέπειες για τις πληγείσες περιοχές.

Υπάρχουν μεγάλες ευθύνες των προγενέστερων κυβερνήσεων αλλά και της τωρινής για τον
ανεπαρκή αντιπλημμυρικό και τον αντιπυρικό σχεδιασμό, για τις αλόγιστες επεκτάσεις
σχεδίων, με κυρίαρχη κατεύθυνση της οικιστικής πολιτικής την ενθάρρυνση της
κερδοσκοπίας στα ακίνητα και για τις παραλυτικές νομοθετημένες επικαλύψεις
αρμοδιοτήτων. Η συνεχιζόμενη τσιμεντοποίηση, η καταστροφή των δασών – των φυσικών
δηλαδή φραγμάτων – το αυθαίρετο μπάζωμα των ρεμάτων θα μπορούσαν να έχουν
τουλάχιστον ανασχεθεί, αντί να ενθαρρύνονται με αλλεπάλληλες νομιμοποιήσεις.

Με τον νόμο Καλλικράτη, οι αρμοδιότητες μελέτης, κατασκευής και συντήρησης
αντιπλημμυρικών έργων καθώς και ο καθαρισμός και η αστυνόμευση ρεμάτων ανήκουν
στις Περιφέρειες. Η πολιτική ευθύνη της Περιφερειακής διοίκησης Αττικής και των
προγενεστέρων είναι πρόδηλη. Η αναμφισβήτητη διοικητική παθογένεια, οι αναχρονιστικές
διαδικασίες, γραφειοκρατικές, αδιαφανείς και χρονοβόρες, δεν αποτελούν την αιτία αλλά
το πρόσχημα για τις καταστροφικές καθυστερήσεις, που ξεπερνιέται σε μια νύχτα όταν
πρόκειται να εξυπηρετηθούν πραγματικές προτεραιότητες, προς όφελος έργων με
πελατειακές επιδιώξεις είτε για την εξυπηρετηθούν ισχυροί όμιλοι επιχειρηματικών
συμφερόντων. Αντιθέτως, έργα που προορίζονται για την ασφάλεια και την ποιότητα της
ζωής των πολιτών αφήνονται σε δεύτερη μοίρα είτε στο έλεος της διοικητικής παθογένειας.
Η χρηματοδότηση με κονδύλια ΕΣΠΑ υπαγορεύει και διευκολύνει αυτή την κατεύθυνση,
αφού για να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις της, οι πραγματικές κοινωνικές ανάγκες
θυσιάζονται στο βωμό της «ανταποδοτικής» κερδοφορίας. Η σημερινή Περιφερειακή αρχή
έχει προβλέψει κονδύλια για αντιπλημμυρικά αλλά μόνον ένα έργο στην περιοχή βρίσκεται
σε εξέλιξη, ενώ όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καν δημοπρατηθεί.

Η Αττική, εκτός από τις περιοχές που έχουν πληγεί, έχει ανάγκη προστασίας σε πολλές
ακόμα, το ρέμα της Ραφήνας, τον Ποδονίφτη, την Πικροδάφνη, την Φυλή και αλλού. Με
βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα, είναι επιτακτικός ο συνολικός επανασχεδιασμός αλλά
και τα άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Στην σημερινή άμεση ευθύνη της Πολιτείας και της Περιφέρειας Αττικής είναι:

Η στήριξη των πολιτών καθώς και των Δήμων που έχουν πληγεί.

Ο καθαρισμός των περιοχών που έχουν μπαζωθεί από τις πλημμύρες, με εργασίες
αποκατάστασης της οδοποιίας τους.

Η πρόληψη, για να αποτραπούν καταστροφές που είναι θέμα χρόνου να συμβούν, με
καταγραφή όλων των περιοχών υψηλού κινδύνου στην Αττική, με συστηματική ενημέρωση
των κατοίκων τους και με ένταξή τους, με όλα τα κατάλληλα μέσα, σε δράσεις πολιτικής
προστασίας, εν αναμονή και κατά την διάρκεια απειλητικών καιρικών φαινομένων.

Η κατεπείγουσα εκτέλεση, με τις όποιες Νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις απαιτούνται,
αντιπλημμυρικών έργων μικρής κλίμακας, σε όλες τις περιοχές υψηλού κινδύνου στην
Αττική (διανοίξεις απορροής, μικρές εκτροπές, μικροφράγματων για να μειωθεί η ένταση
της ροής κλπ), που θα συνέβαλλαν σε ένα πρώτο μεταβατικό κύκλο αντιπλημμυρικής
θωράκισης.

Να δοθεί απολύτως πρώτη προτεραιότητα κατά τον προγραμματισμό και την
χρηματοδότηση των έργων και των μελετών του δημοσίου, η εκπόνηση ολοκληρωμένων
σχεδίων και επιχειρησιακών προγραμμάτων, με αντικείμενο την αντιπυρική και
αντιπλημμυρική προστασία, με λύσεις που θα προσεγγίζουν την φυσική κοίτη των
ρεμάτων, που θα σέβονται τον πολίτη καθώς και την περιβαλλοντική αξία των δασών και
των ρεμάτων, με διαδικασίες διαφάνειας και συμμετοχής των πολιτών.

Ειδικά για τους μηχανικούς στις πληγείσες περιοχές, από την Πολιτεία και το ΤΕΕ,
ζητούμε:

Την παράταση κάθε είδους προθεσμιών για ολοκλήρωση επαγγελματικών υποθέσεων (πχ
αυθαιρέτων) – επί πλέον όσων απαιτούνται για το σύνολο των πληγέντων πολιτών για κάθε
φύσης υποχρεώσεις τους (οικονομικές, ασφαλιστικές, φορολογικές κλπ).

Την δωρεάν διευκόλυνσή τους, με ειδικούς διοικητικούς μηχανισμούς και με τις
απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων απώλειας είτε
καταστροφής δημοσίων ή ιδιωτικών επαγγελματικών τους αρχείων, (πχ με ανάκτηση
αρχείων τους από το Κτηματολόγιο, το Υποθηκοφυλακείο κλπ).

Την εξάντληση της δυνατότητας αποκατάστασης του επαγγελματικού τους εξοπλισμού με
ΕΣΠΑ.

Την απαλλαγή τους από οικονομική ενημερότητα απέναντι στο ΤΕΕ ως προϋπόθεση για την
άσκηση του επαγγέλματος.

 

Για το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης
Κώστας Βουρεκάς

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν