Αναδρομικές Διαγραφές

Οι υπηρεσίες του τέως ΤΣΜΕΔΕ, που τώρα υπάγονται στον ΕΦΚΑ, ακόμα δεν εφαρμόζουν την από 26/3/2018 με αριθ. πρωτ. : Δ.15 / Δ΄ / οικ.17506 / 458 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορά τη διαδικασία αναδρομικής διαγραφής από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ κατόπιν αναδρομικής διαγραφής από το ΤΕΕ. Παρατηρείται επίσης απίστευτη καθυστέρηση ως προς την έκδοση διοικητικών πράξεων αρμοδιότητάς τους που ζητούνται από τους ασφαλισμένους μηχανικούς, αλλά και από άλλες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή και από τον Συνήγορο του Πολίτη.

Οι υπηρεσίες επικαλούνται τη μη δυνατότητά τους να ελέγξουν την προϋπόθεση της μη ύπαρξης ασφαλιστικής ικανότητας του αιτούντα κατά το διάστημα για το οποίο ζητάει αναδρομική διαγραφή και ζητούν να απαλειφθεί. Συμφωνούμε μαζί τους, όχι μόνο γιατί δυσχεραίνει την εφαρμογή της εγκυκλίου, αλλά κυρίως γιατί η προϋπόθεση αυτή αποτελεί έναν άδικο περιορισμό της εφαρμογής της εγκυκλίου.

Επισημαίνεται ότι η καθυστέρηση εφαρμογής της εγκυκλίου, έχει διογκώσει τα προβλήματα για πολλές εκατοντάδες μηχανικούς, οι οποίοι ενώ έχουν υποβάλλει αίτηση αναδρομικής διαγραφής ακόμα και πριν από τρία έτη, εντούτοις:

  • Είτε εξακολουθούν να θεωρούνται οφειλέτες και μάλιστα συνεχίζουν να χρεώνονται με αποτέλεσμα να διογκώνονται οι οφειλές τους και να δρομολογούνται σε βάρος τους κατασχέσεις και μπλοκάρισμα των λογαριασμών τους

  • Είτε κρατούνται σε ομηρία, ως εν δυνάμει συνταξιούχοι και υπονομεύεται η διαβίωσή τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.