Η Ομάδα Εργασίας θα πραγματοποιηθεί με θέμα την αξιολόγηση της κατάστασης και την προετοιμασία συνέλευσης.

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν