Ανοιχτή Ομάδα Εργασίας της ΑΣΜ, Παρασκευή 31/05/2019, στις 8:00μμ, ΤΕΕ, 7ος όροφος

Η Ομάδα Εργασίας θα πραγματοποιηθεί με θέμα την αξιολόγηση της κατάστασης και την προετοιμασία συνέλευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.