Αύξηση εισφορών το 2019 για τα χαμηλά εισοδήματα, μειώσεις για τα υψηλά βάσει ΔΕΘ. Διαγράμματα.

Μετά τις πανηγυρικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ για μείωση εισφορών το 2019, διαπιστώσαμε με έκπληξη, χρησιμοποιώντας τα νέα στοιχεία που δόθηκαν στη ΔΕΘ και την υφιστάμενη νομοθεσία κατά τα άλλα, ότι οι εισφορές τελικά αυξάνονται κατά το 2019 για τους επαγγελματίες με χαμηλό εισόδημα, και επίσης αυξάνεται η ελάχιστη εισφορά.

Α) ΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι λόγοι για τους οποίους τελικά αυξάνονται οι εισφορές είναι οι παρακάτω:

 1. Η κατάργηση της έκπτωσης εισοδήματος 15% για τον υπολογισμό των εισφορών.

 2. Η εξαγγελία αύξησης του κατώτερου μισθού, καθώς η βάση υπολογισμού των εισφορών είναι ο κατώτερος μισθός.

 3. Η μη μείωση των συντελεστών (κύριας σύνταξης, επικουρικού και εφάπαξ) για το ελάχιστο εισφορολογητέο εισόδημα, σε αντίθεση με τα ψηλότερα εισοδήματα, για τα οποία εξαγγέλθηκαν οι συγκεκριμένες μειώσεις.

Β) ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν, έχουν υπολογιστεί οι απαιτούμενες εισφορές πριν και μετά τις εξαγγελίες ΔΕΘ, με τις εξής παραδοχές:

 1. Διατήρηση του συντελεστή 20% για κύρια σύνταξη σε εισοδήματα μέχρι το ελάχιστο εισφορολογητέο εισόδημα.

 2. Διατήρηση του συντελεστή 11% για επικουρικό και εφάπαξ σε εισοδήματα μέχρι το ελάχιστο εισφορολογητέο εισόδημα.

 3. Τροποποίηση του συντελεστή κύριας σύνταξης σε 13,33% για εισοδήματα πάνω από το ελάχιστο εισφορολογητέο εισόδημα.

 4. Σταθερό ποσό (ίσον με το ελάχιστο) για επικουρικό και εφάπαξ για εισοδήματα πάνω από το ελάχιστο εισφορολογητέο εισόδημα.

 5. Κατάργηση της έκπτωσης 15% στο εισόδημα

 6. Αύξηση του κατώτερου μισθού από τα 586€ το 2018 στα 621€ ή στα 670€ το 2019.

 7. Δεν έχει ληφθεί υπόψιν ότι από το εισόδημα δεν αφαιρούνται οι εισφορές του προηγούμενου έτους.

Οι γραφικές παραστάσεις έχουν γίνει για:

 1. Εισοδήματα 0€ -20.000€

 2. Εισοδήματα 20.000€ – 40.000€

Και για τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Εισφορές το 2018 για κατώτερο μισθό 586€ / μήνα

 2. Εισφορές το 2019 για κατώτερο μισθό 586€ / μήνα

 3. Εισφορές το 2019 για κατώτερο μισθό 621€ / μήνα

 4. Εισφορές το 2019 για κατώτερο μισθό 670€ / μήνα

Γ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα παρακάτω:

 1. Η σημερινή κατώτερη εισφορά είναι 2.789€. Με αύξηση του κατώτερου μισθού στα 621€ / μήνα, η κατώτερη εισφορά θα ανέλθει στα 2.948€. Με αύξηση του κατώτερου μισθού στα 670€ / μήνα, η κατώτερη εισφορά θα ανέλθει στα 3.171€.

 2. Αν ο κατώτερος μισθός παραμείνει στα 586€ / μήνα, οι εισφορές το 2019 θα αυξηθούν για όσους έχουν εισόδημα έως 10.000€ και θα μειωθούν για τα μεγαλύτερα εισοδήματα.

 3. Αν ο κατώτερος μισθός αυξηθεί στα 621€ / μήνα, οι εισφορές το 2019 θα αυξηθούν για όσους έχουν εισόδημα έως 12.000€ και θα μειωθούν για τα μεγαλύτερα εισοδήματα.

 4. Αν ο κατώτερος μισθός αυξηθεί στα 670€ / μήνα, οι εισφορές το 2019 θα αυξηθούν για όσους έχουν εισόδημα έως 15.000€ και θα μειωθούν για τα μεγαλύτερα εισοδήματα.

 5. Όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελάφρυνση εισφορών, λόγω του σταθερού ποσού για επικουρικό και εφάπαξ.

 6. Όσο μικρότερο είναι το εισόδημα τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφαλιστική επιβάρυνση.

 7. Από το 2020 που καταργούνται οι συντελεστές μείωσης εισοδήματος, οι εισφορές θα ανέλθουν σε δυσθεώρητα ύψη για όλες τις κατηγορίες εισοδήματος εκτός των πολύ ψηλών.


Leave a Reply

Your email address will not be published.