Δεν επιστρέφονται οι εισφορές για την ειδική προσαύξηση που πληρώθηκαν αναδρομικά, παρά την κατάργησή της

Οι εισφορές για την ειδική προσαύξηση έχουν καταργηθεί από τις δόσεις των αναδρομικών, αφού ο συγκεκριμένος κλάδος καταργήθηκε, αλλά παρόλα αυτά το Υπουργείο δε δέχεται να γίνει επιστροφή των εισφορών αυτών σε όσους έχουν πληρώσει. Κοινώς όποιος πλήρωσε, πλήρωσε!
Όπως χαρακτηριστικά λέει το σχετικό έγγραφο:
Ποσά οφειλής που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων του ν.3986/2011 και δεν έχουν καταβληθεί, δεν αναζητούνται, και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό της παροχής της Ειδικής Προσαύξησης.
Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί με τις μηνιαίες δόσεις, καθώς και κάθε άλλο ποσό που έχει καταβληθεί για την εξόφληση των ως άνω οφειλών, όπως στην περίπτωση των εμμίσθων ασφαλισμένων, δεν επιστρέφονται και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της Ειδικής Προσαύξησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.