Ενημέρωση από την παρέμβαση ομάδας της ΑΣΜ στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ

Το τμήμα Εισφορών του πρώην ΤΣΜΕΔΕ υπάγεται διοικητικά στον ΕΦΚΑ, από αυτόν λαμβάνει εντολές και έχει μετονομαστεί σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αθήνας – Τμήμα Εισφορών. Η προϊσταμένη του τμήματος, κα Τσάκου μας ενημέρωσε σχετικά με τη λειτουργία αυτής της διεύθυνσης.

Η μη ανάρτηση ειδοποιητηρίων των Αναδρομικών εισφορών του Β εξαμήνου 2012 – επανυπολογισμένων λόγω αφαίρεσης της ειδικής προσαύξησης έπειτα από την αποστολή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας – οφείλεται στην μη ύπαρξη ανάλογης εντολής από τον ΕΦΚΑ. Έχει τεθεί δε, ερώτημα προς το Υπουργείο, σχετικό με την αντιμετώπιση των ασφαλισμένων που έχουν ήδη πληρώσει προηγούμενες δόσεις των αναδρομικών που περιείχαν την ειδική προσαύξηση.

Είναι σημαντικό να γνωστοποιηθεί ότι, τα Αναδρομικά θεωρούνται πλέον ληξιπρόθεσμα, καθώς έχει λήξει η παράταση προθεσμίας καταβολής τους στις 30/4/2018 και δεδομένου ότι δεν έχει συζητηθεί ακόμα στο ΔΣ του ΕΦΚΑ η πρόταση του ΤΕΕ και της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του πρώην ΕΤΑΑ για νέα παράταση έως ότου εκδικαστεί η προσφυγή στο ΣτΕ.

Οι Ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι στο ταμείο για να αναζητήσουν την σχετική με το θέμα αυτό ενημέρωση τους και να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Η δε αφαίρεση της ειδικής προσαύξησης θα γίνεται επί τόπου κατά την έκδοση της εκάστοτε ταυτότητας οφειλής, ξεχωριστά.

Όσον αφορά ζητήματα απώλειας διακανονισμών/ρυθμίσεων: βεβαιώθηκε η Αυτόματη εφαρμογή του άρθρου 19 του ν.4324/15, περί «…Καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης. Οι πέραν της μίας καθυστερούμενες δόσεις της ρύθμισης προσαυξάνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως…»

Ενημερωθήκαμε ότι ως δωδεκάμηνο ρύθμισης θεωρείται αυτό που τρέχει από τη στιγμή που ξεκινά η ρύθμιση – και όχι το ημερολογιακό έτος.

Επισημάνθηκε ότι ο τρόπος ερμηνείας του νόμου είναι καθοριστικής σημασίας για την διακοπή η μη ενός διακανονισμού ή μιας ρύθμισης. Η σύγχυση που έχει υπάρξει σ’ αυτό το θέμα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ρυθμίσεων των ασφαλισμένων – και μάλιστα χωρίς ενημέρωση ή προειδοποίηση. Συνέπεια μιας τέτοιας απώλειας είναι η αύξηση της οφειλής καθώς και η άμεση αποστολή της στο ΚΕΑΟ με τα γνωστά παρεπόμενα της εφαρμογής ‘αναγκαστικών μέτρων είσπραξης’ (κατασχέσεων) σε βάρος του ασφαλισμένου.

………

Η εγκύκλιος του υπουργείου που αφορά τις Αναδρομικές Διαγραφές και την απρόσκοπτη προώθηση τους, θεωρείται μη εφαρμόσιμη από τους διοικητικούς υπαλλήλους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, επειδή θεωρούν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν ποιοι από τους συναδέλφους έχουν λάβει ασφαλιστική ικανότητα (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ μετά το κλείσιμο των βιβλίων τους στην εφορία και την διαγραφή τους από το ΤΕΕ. Αυτή η ερώτηση έχει άλλωστε υποβληθεί στο υπουργείο και μέχρι τη διευκρίνηση του ζητήματος οι αιτήσεις αναδρομικής διαγραφής των ασφαλισμένων δεν γίνονται δεκτές. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.