Ενημέρωση από την παρέμβαση της ΑΣΜ στον ΕΦΚΑ-Τομέα Μηχανικών, (τ.ΤΣΜΕΔΕ)

Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 ομάδα συναδέλφων που συμμετέχουν στην ΑΣΜ προέβησαν σε προγραμματισμένη παράσταση  στα γραφεία του τ. ΤΣΜΕΔΕ/ ΕΦΚΑ για να ενημερωθούν από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας  κ. Σπ. Κωνσταντάρα,  για τα επτά θέματα που είχαν αποφασιστεί να τεθούν  υπόψη της  Διοίκησης του ΕΦΚΑ, κατά την συνέλευση της ΑΣΜ που έλαβε χώρα στις 7.12.2018 στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ. 

Λόγω της  απουσίας  του κ. Κωνσταντάρα,  αποφασίστηκε  συνάντηση με τον αντικαταστάτη του  στην Υπηρεσία. Προς τούτο η  υπεύθυνη του γραφείου του κ. Κωνσταντάρα μας ενημέρωσε  ότι κατά την απουσία του,  αυτός  αναπληρώνεται από την  κ. Μαρία Στεβή, προϊσταμένη του Τμήματος Ασφάλισης, την οποία κάλεσε να μας συναντήσει.

Αποφασίστηκε  να  τεθούν  υπόψη της κας Στεβή μόνο τρία  από τα επτά θέματα και ειδικότερα:

  1. Η πορεία της  εξέτασης των αιτήσεων αναδρομικής διαγραφής από το τ.ΤΣΜΕΔΕ μετά από αναδρομική διαγραφή από το ΤΕΕ.
  2.  Η εξακολούθηση της συνέχισης  χρέωσης εισφορών ΕΦΚΑ σε μη μισθωτούς που  έχουν  κλείσει βιβλία στην εφορία,    κατά παράβαση    του άρθρου  20 του Ν. 4488/2017, που κατάργησε την ασφάλιση της ιδιότητας.
  3. Η παροχή πληροφόρησης για  τη διαδικασία αμφισβήτησης της οφειλής που αναγράφεται στα ατομικά ειδοποιητήρια  του ΚΕΑΟ προς συναδέλφους.

 Η κα Στεβή παρείχε τις εξής εξηγήσεις:

 Το Τμήμα που προΐσταται είναι αρμόδιο να εξετάζει τα αιτήματα των αναδρομικών διαγραφών και να εκδίδει βεβαιώσεις για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης των προς συνταξιοδότηση  ασφαλισμένων. Μέχρι  και το 2016  για θέματα αναδρομικών διαγραφών καθ’ υπέρβαση του  νομοθετικού πλαισίου του 1940,  αποφάσιζε η Δ.Ε Επιτροπή Μηχανικών του ΤΣΜΕΔΕ.  Έκτοτε όμως εκκρεμούσαν  περί τις 300 ενστάσεις για τις οποίες  μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε αρμόδιο όργανο να τις κρίνει  και  6000 αιτήσεις  που υπεβλήθησαν σε εφαρμογή των νεότερων διατάξεων που Ν. 4488/2017   και των  εγκυκλίων  Υπουργείου και ΕΦΚΑ περί αναδρομικών διαγραφών από το τ. ΤΣΜΕΔΕ δυνάμει αναδρομικών διαγραφών από τα μητρώα του ΤΕΕ.  Υφίσταται υποστελέχωση του Τμήματός της, μέχρι πρότινος είχε  μόλις τέσσερις υπαλλήλους,  όμως  ενισχύθηκε με ένα ακόμη υπάλληλο κατόπιν μετάθεσης.  Το υφιστάμενο φορτίο εργασίας είναι υπερβολικό. Σε ακολουθία των πρόσφατων εγκυκλίων, η ίδια προσωπικά χειρίστηκε  κατά το τελευταίο δίμηνο με θετικό τρόπο 50 από τις 300 περιπτώσεις των ενστάσεων αναδρομικής διαγραφής που εκκρεμούν, για τις  οποίες δεν είχε  προηγηθεί καμία προεργασία.  Οι υφιστάμενοί της εργάζονται  με αμείωτη ένταση για τα υπόλοιπα θέματα προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Οι μη μισθωτοί που  έχουν κλείσει βιβλία στην εφορία εξακολουθούν να χρεώνονται με εισφορές ΕΦΚΑ γιατί και το  πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ  που εγκαταστάθηκε πρόσφατα  παρουσιάζει δυσλειτουργίες.   Είναι ανέφικτο να εξυπηρετηθούν με τρόπο ικανοποιητικό οι ενδιαφερόμενοι.                                                                                                      Υφίσταται  υπόμνημα  που υπέβαλε ο κ. Κωνσταντάρας προς την Διοίκηση για όλα τα προβλήματα της Υπηρεσίας,  τα οποία  άλλωστε αυτός γνωρίζει και από τη θέση του συνδικαλιστή ( διετέλεσε  Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΤΣΜΕΔΕ).

Δεν γνωρίζει τι ισχύει για το ΚΕΑΟ, αρμόδιο είναι το Τμήμα Εισφορών.

Οι συνάδελφοι της ΑΣΜ αντέτειναν στην κ. Στεβή ότι η επικαλούμενη έλλειψη υπαλλήλων δεν έχει  εμποδίσει ούτε έχει μειώσει  την παροχή ανακριβών δεδομένων από την Υπηρεσία της  προς το  ΚΕΑΟ,  για  χρέη ασφάλισης   τα οποία  δεν έχουν υπολογιστεί ούτε έχουν  καταλογιστεί ως ο νόμος ορίζει. 

Η Διοίκηση έχει υπερστελεχώσει το ΚΕΑΟ με  ομάδα  καλοπληρωμένων υπαλλήλων και εκεί τα πληροφοριακά συστήματα λειτουργούν χωρίς προβλήματα. Τα ειδοποιητήρια που αποστέλλονται από το ΚΕΑΟ για αμφιλεγόμενες ασφαλιστικές εκκρεμότητες   ασκούν  τρομοκρατία στους ασφαλισμένους  και οι  αναγκαστικές  πράξεις είσπραξης  που ακολουθούν τους οδηγούν σε απόγνωση.

Η κα Στεβή εις απάντηση  αναφέρθηκε σε ενδεχόμενο διακανονισμό  με το ΚΕΑΟ όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, και μας παρέπεμψε στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ για τα περαιτέρω.

 

Η συνάντηση μαζί της άρχισε περί ώρα 12:30 και ολοκληρώθηκε περί ώρα 13:20.

1 comment

    • Tas Mylo on December 20, 2018 at 12:09 am
    • Reply

    Σε 50′ έγινε ακόμα ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published.