Η Απειλή του ΚΕΑΟ

Η Απειλή του ΚΕΑΟ     

Πρόκειται για τοποθέτηση που έγινε στα πλαίσια της Εκδήλωσης της 4/2 – στο ΤΕΕ, με θέμα τα συσσωρευμένα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και με συνδιοργανωτές, την Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών και την Πανελλαδική Πρωτοβουλία Συλλόγων και Κινήσεων Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ://www.youtube.com/watch?v=RzOF898BU08

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, αναπτύχθηκαν οι εξής ενότητες:
– Η προέλευση του χρέους
Η απειλή του ΚΕΑΟ
– Ο επανυπολογισμός οφειλών
– Οι κυβερνητικές εξαγγελίες και η ανάγκη Διαγραφής οφειλών
– Η πρόταση μας για ρύθμιση οφειλών
…………………………………………………………….

ΚΕΑΟ

… Άλλη μια θεσμική βαρβαρότητα, μνημονιακής προέλευσης, συμπληρώνει τον μακρύ κατάλογο των μέτρων εξαθλίωσης που προορίζονται για τους ‘οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών’, ως να μην ήταν ήδη αρκετή η τιμωρία τους με πλήρη Αποκλεισμό από στοιχειώδη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα τους.

Προϊόν μετάλλαξης της Κοινωνικής ασφάλισης, το ΚΕΑΟ έρχεται να συμβάλλει στην κορύφωση του εγκλήματος που συντελείται σε βάρος των αδύναμων ασφαλισμένων, συμμετέχοντας δραστικά στη συστηματική οικονομική αφαίμαξη εργαζόμενων / άνεργων & υποαπασχολούμενων. Και δεν απαιτείται παρά η επινόηση ενός προσχήματος, για να επιτεθεί βίαια σε κινητά και ακίνητα στοιχεία ατομικής ιδιοκτησίας – δηλαδή, στα εναπομείναντα βασικά μέσα επιβίωσης των οφειλετών – που καθημερινά αποσπώνται και μεταφέρονται σε χέρια λίγων και εκλεκτών…

Έχοντας αναχθεί σε βασικό εργαλείο του κρατούντος τραπεζοκεντρικού συστήματος, το ΚΕΑΟ αποτελεί ίσως την ισχυρότερη απόδειξη της θέσης μας σχετικά με την στοχοποίηση των μικρών ελεύθερων επαγγελματιών προκειμένου να αδειάσει ο χώρος της αγοράς για τους “μεγάλους παίκτες”, ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει την εφαρμογή της μνημονιακής απαίτησης για μείωση του ποσοστού των αυταπασχολούμενων στη χώρα μας… 1

  • Κάποιες Επισημάνσεις

«Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Κ.Ε.Α.Ο. – συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν.4172/2013. …»

Έχει υπαχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. από 1.1.2017, με το Άρθρο 54 του ν.4387/2016, ενώ ‘εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές που προβλέπονται από τη νομοθεσία που το διέπει και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτή’.

Όπως το ίδιο διατείνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του, επιδίωξη του είναι η ενίσχυση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλώνκαι η λήψη μέτρων κατά της συστηματικής αποφυγής καταβολής των εισφορών

Σκοπός του: η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών

Κύριο έργο του: η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών – και ο εντοπισμός κάθε στοιχείου κινητής ή ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν…

  • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η ισχύουσα νομοθεσία εξαιρεί από την διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο α)τις οφειλές κάτω των 5000 € και β) τις οφειλές που βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης [Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9.β, του άρθρου 101 του Ν.4172/13, «διαβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο.: i) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ … και ii) οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης των προηγούμενων ρυθμίσεων…»]

Ωστόσο, υπό την πίεση των μνημονιακών της δεσμεύσεων, η νεώτερη κυβέρνηση υπερβαίνει αυτούς τους περιορισμούς. Με Υπουργική Απόφαση της 28.12.2016 στέλνει στο ΚΕΑΟ όλες τις οφειλές, ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας. ενώ ενάμισι χρόνο αργότερα εισάγει νέα τροποποίηση. Με απόφαση του Υφυπουργού (Τ. Πετρόπουλου) της 30.5.2018, παύουν να εξαιρούνται ακόμα και οι ρυθμισμένες ασφαλιστικές οφειλές. [«από 1.1.2017, διαβιβάζονται …στο Κ.Ε.Α.Ο. όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες κατά την έκδοση της υπ. αριθμ. 58039 / 3275 / 28.12.2016Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4504/30-12-2016) δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης» … «Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. 29715/2410/30-5-2018 (ΦΕΚ Β΄2105) Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιήθηκε η προηγούμενη υπουργική απόφαση που εξαιρούσε τις ρυθμισμένες ασφαλιστικές οφειλές από τη διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. και δόθηκε πλέον η δυνατότητα για την διαβίβαση οφειλών που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης»]

Η επιτακτική ανάγκη άμεσης πραγματοποίησης εισπράξεων, αίρει τα νομικά κωλύματα. Το ΚΕΑΟ τροφοδοτείται με νέες πηγές εσόδων και αναδεικνύεται σε κρισιμότατο παράγοντα της ελληνικής δημοσιονομίας.

Σύμφωνα με την 3η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2018 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών: μέχρι τώρα, έχουν κατασχεθεί πάνω από 3,5 δις (3.853.452.952 €) ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται αυτή τη στιγμή, περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες, από τους οποίους αναμένονται έσοδα της τάξης των 25 δις (24.457.859.277€) που μαζί με τους τόκους και τα πρόστιμα, θα ανέλθουν σε ποσό της τάξης των 35 δις (34.353.907.087€)…

Success story / Δίκαια κομπάζει για τις επιδόσεις του στο κυνήγι των ασφαλισμένων αφού σημειώνει διπλή επιτυχία: αφενός της ουσιώδους συμβολής στην υλοποίηση πρωτογενών πλεονασμάτων και αφετέρου της αποτελεσματικής υπονόμευσης των ήδη εξουθενωμένων μικροεπαγγελματιών. …

Με τον συντονισμό των τραπεζών, την συμμετοχή του ΕΦΚΑ και κυρίως με την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – που έχει καθιερώσει τον εμπαιγμό των ασφαλισμένων ως πάγια τακτική του και που δεν διστάζει, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, να εκδίδει παράνομες υπουργικές αποφάσεις – το ΚΕΑΟ επιτυγχάνει τους υψηλούς στόχους του. 2

Υπόσχεται τηνενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την εξασφάλιση των παροχών των ταμείων’.

Αλλά εδώ πρόκειται ουσιαστικά για την ενορχήστρωση μιας απάτης εναντίον του κόσμου της εργασίας

Η αδυναμία πληρωμής εκ μέρους των θυμάτων της κρίσης, βαφτίζεται συλλήβδην, ως συστηματική πρακτική των κακοπληρωτών απέναντι στο ‘δημόσιο’ – των ‘μπαταχτσήδων’, κατά την προσφιλή στους πολιτικούς έκφραση – ενώ οι ένοχοι που «μέχρι σήμερα δεν έχουν φροντίσει για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους» τιμωρούνται βάναυσα. Αδιαφορώντας πλήρως για την τρέχουσα οικονομική και επαγγελματική κατάσταση των θυμάτων του, το ΚΕΑΟ εποφθαλμιά την όποια μικροϊδιοκτησία διαθέτουν οι οφειλέτες, απειλώντας με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, εφόσον δεν φροντίσουν «για την εξόφληση των οφειλών τους εντός 20 ημερών»

Από την Χυδαία πρακτική του δεν εξαιρούνται πλέον οι ασφαλισμένοι με ρυθμίσεις ούτε οι μικροοφειλέτες. Αντίθετα, στη λογική της εισπραξιμότητας, οι οφειλές κάτω των 5000 € προηγούνται στις προτιμήσεις του ΚΕΑΟ – παρά τις διαβεβαιώσεις του Υφυπουργού περί του αντιθέτου και παρά τα όσα ρητά ορίζει ο νόμος. 3

  • ΕΦΚΑ – Διαβίβαση στοιχείων στο ΚΕΑΟ

Το ΚΕΑΟ – άρτια στελεχωμένο και άριστα εξοπλισμένο – ακμάζει, σε αντίθεση με τις περισσότερες υπηρεσίες του δημοσίου που λόγω έλλειψης προσωπικού, υπολειτουργούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πρώην ΤΣΜΕΔΕ / ΕΦΚΑ, με τα δυσλειτουργικά πληροφοριακά συστήματα, την ελλιπή ενημέρωση, την ασάφεια, τις καθυστερήσεις και γενικότερα την άθλια ποιότητα της εξυπηρέτησης που προσφέρει στους μηχανικούς.

Η υποστελέχωση δεν έχει επιτρέψει στην Υπηρεσία την ενημέρωση των μητρώων της όσον αφορά τους συναδέλφους με κλειστά βιβλία ούτε τον έλεγχο των αιτήσεων Αναδρομικής Διαγραφής. 4

Έτσι, το τ. ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ – κατά παράβαση του άρθρου 20 του Ν. 4488/2017 που έχει καταργήσει την ασφάλιση ιδιότητας – εξακολουθεί να χρεώνει με εισφορές τους μη μισθωτούς επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους στην εφορία, ενώ αδυνατεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των ασφαλισμένων, αδυνατεί να ασχοληθεί με τις ενστάσεις και τις αιτήσεις τους  που στοιβάζονται στα γραφεία του χωρίς να εξετάζονται.

Και είναι άξιο απορίας, πως είναι δυνατόν η προβληματική αυτή υπηρεσία, με τις τόσες ελλείψεις, να ενεργεί με τόση ζέση σε βάρος των ασφαλισμένων ενώ αδυνατεί να πράξει το ελάχιστο προς όφελος τους? Η κοινή λογική αντιστρέφεται. Ούτε οι αστοχίες του ούτε η ανεπάρκεια των μέσων και η ανακρίβεια των δεδομένων που διαθέτει, δεν ανακόπτουν τον ζήλο με τον οποίο ο ΕΦΚΑ επιδίδεται στην συστηματική αποστολή στοιχείων στο ΚΕΑΟ για κάθε είδους οφειλές, βεβαιωμένες και μη, των «προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα»χαρακτηρίζοντας δε όλες τις οφειλές ως ληξιπρόθεσμες. … 5

Είναι φανερή η ανευθυνότητα και η αυθαιρεσία με την οποία κινείται ο ΕΦΚΑ, προκειμένου να συνδράμει το ΚΕΑΟ στο πλιάτσικο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εξ ου και η από μέρους του σιγή – η προσπάθεια συσκότισης των στοιχείων που αφορούν τον ‘προσδιορισμό του ύψους και του είδους των οφειλών’. Η απουσία πληροφόρησης σχετικά με την προέλευση των αναγραφομένων και η άρνηση παροχής οποιωνδήποτε διευκρινίσεων στους ενδιαφερόμενους, εκ μέρους των φορέων ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ, είναι ενδεικτική της συγκάλυψης των παράτυπων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων που εφαρμόζουν και παράλληλα καταδεικτική της πλήρους απαξίωσης των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων. Οι τελευταίοι, ως οφειλέτες, καλούνται απλά να προσέλθουν στο ταμείο για να πληρώσουν – φρόνιμα και χωρίς πολλές ερωτήσεις, στα πλαίσια μιας διαδικασίας που δεν προβλέπει την ενημέρωση τους – ενώ δεν επιτρέπει καμία Αμφισβήτηση οφειλής.

Η σκόπιμη ασάφεια ως προς τις χρεώσεις που διαμορφώνουν το τελικό ποσό των Ατομικών Ειδοποιήσεων του ΚΕΑΟ, αυξάνει την ανασφάλεια των καθ’ όλα απροστάτευτων οφειλετών. Τίποτα δεν τους πείθει ότι με την εξόφληση του ‘παρόντος’ θα απαλλαγούν από τα χρέη και τίποτα δεν τους εξασφαλίζει απέναντι στην πιθανότητα να τους ζητηθούν επιπλέον χρήματα στο μέλλον. …

Παρά το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει τον τρόπο που προκύπτουν τα αναγραφόμενα ποσά, έχει διαπιστωθεί ότι στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, συγκαταλέγονται:

– Καταχρηστικές χρεώσεις – όπως οι Αναδρομικές εισφορές των μηχανικών, εναντίον των οποίων έχει γίνει προσφυγή του ΤΕΕ και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης από το ΣτΕ

– Αχρεώστητες χρεώσεις για παροχές που ουδέποτε προσφέρθηκαν στους ασφαλισμένους (όπως, χρέωση της περίθαλψης, εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ για το επίδομα ανεργίας , εισφορές των μηχανικών για την ‘ειδική προσαύξηση’, κτλ.)

– Τόκοι και προσαυξήσεις που προστίθενται αυθαίρετα, φουσκώνοντας το λογαριασμό …

  • ΦΡΕΝΟ στα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης του ΚΕΑΟ

Ωστόσο, επείγει η επιβολή ‘μέτρων αναγκαστικής είσπραξής’. Με ευθύνη του αρμόδιου υπουργείου, το ΚΕΑΟ δρα ανεξέλεγκτα, παρακάμπτοντας τη νομιμότητα, καθώς δεν έχει καιρό για χάσιμο. Χάριν των εισπράξεων που τίθενται σε προτεραιότητα, οδηγείται στην εφαρμογή συνοπτικών διαδικασιών που μοιραία εμπεριέχουν λάθη και παραλείψεις. Έτσι, τα ειδοποιητήρια του που αποστέλλονται αφειδώς και ταχύτατα, δεν συνοδεύονται από την απαιτουμένη Ανάλυση Χρεώσεων, όπως θα ήταν το αναμενόμενο στα πλαίσια μιας σύννομης διαδικασίας. 6

Η απουσία της εν λόγω ανάλυσης αλλά και η ασάφεια των αναγραφομένων σε ‘ταυτότητα οφειλής’ που μόνο εκ των υστέρων, ίσως καταφέρει να λάβει ο οφειλέτης από τον τ. ΦΚΑ που του αντιστοιχεί (κάτι που επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ταμείου), αποτελούν τεκμήρια του άκυρου χαρακτήρα της πρακτικής που εφαρμόζει το ΚΕΑΟ.

Με άλλα λόγια: Οι διαδικασίες που ακολουθεί, δεν αντέχουν σε στοιχειώδη νομολογιακό έλεγχο. Η ‘ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών’, δηλαδή η πράξη ταμειακής Βεβαίωσης Οφειλής που διαβιβάζει το ΚΕΑΟ, καθίσταται Άκυρη, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η σύνταξη της ‘καταλογιστικής πράξης επιβολής εισφορών’ (που θα περιέγραφε με ακρίβεια τις χρεώσεις που αποδίδονται) και η έγκυρη και έγκαιρη κοινοποίηση της στον οφειλέτη του Ε.Φ.Κ.Α., ώστε να μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά αυτής σε διοικητικό δικαστήριο.

Σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων επί αιτήσεων αναστολής / ανακοπής κατά ταμειακών βεβαιώσεων οφειλών του ΚΕΑΟ, [όπως, η 1482/2018 απόφασή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η υπ’ αρ. Α 6439/2018 απόφασή του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, η υπ’ αρ. Α 516/2018, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κτλ] η παράλειψη σύνταξης της ‘καταλογιστικής πράξης’, της έγκυρης κοινοποίησης της αλλά και της ταυτόχρονης παροχής ενημέρωσης για την δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του απαραίτητου αυτού εγγράφου, αφαιρεί από το ΚΕΑΟ την δυνατότητα έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη.   …

 Αναστέλλοντας οριστικά την εκτέλεση της Ατομικής Ειδοποίησης, τα Δικαστήρια αναστέλλουν την λήψη των επώδυνων δημευτικών μέτρων. …

Είναι καιρός οι πληττόμενοι να περάσουν στην αντεπίθεσηοι διωκόμενοι να γίνουν διώκτες.

Η δράση του ΚΕΑΟ που στοχευμένα απευθύνεται κυρίως, προς τους αυταπασχολούμενους μπορεί και πρέπει να σταματήσει. Η ίδια η παραβατικότητα που ενέχεται στην επαίσχυντη πρακτική του, μπορεί να γίνει το όπλο που θα στραφεί εναντίον της ίδιας της υπόστασης του.

Με το θάρρος και τη δύναμη που μας προσφέρει η δικαίωση των ασφαλισμένων που προσέφυγαν στα πρωτοδικεία της χώρας και της έννομης προστασίας που έλαβαν, αλλά πάνω απ’ όλα, με την επίγνωση της κοινωνικής αδικίας που επιτελείται μέσω του άθλιου αυτού μορφώματος, μπορούμε να αντισταθούμε και να διεκδικήσουμε την «Άμεση άρση όλων των μέτρων αναγκαστικής είσπραξής του ΚΕΑΟ»…

……………………………………………………

ΣΕΒ: «Αγκάθι» ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα,       

    Ποιος θα πληρώσει τα «σπασμένα» των αυτοαπασχολούμενων;

    Ελληνική πρωτιά στην αυτοαπασχόληση,                           

   Eurostat: Στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοαπασχολούμενων  και πολλά άλλα…

2 Δεν επιστρέφονται οι εισφορές για την ειδική προσαύξηση που πληρώθηκαν αναδρομικά, παρά την κατάργησή της

   Ασφάλιση με Χρέη – Ανικανότητα ή Εμπαιγμός; (εκδ. 2018), BYE BYE ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  κτλ. …

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2018 του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΑΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

4 Ενημέρωση από τη συνάντηση της ΑΣΜ με το Νομικό Σύμβουλο του Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τη Δευτέρα 18/6/2018

   ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ: το πλιάτσικο ξεκίνησε

5 Ενημέρωση από την παρέμβαση της ΑΣΜ στον ΕΦΚΑ -Τομέα Μηχανικών (τ. ΤΣΜΕΔΕ)

6 Πρακτικά Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών 29/06/2018

  Πρακτικά Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών 13/9/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.