ΚΕΑΟ – επισήμανση του παράτυπου, παράνομου και καταχρηστικού χαρακτήρα των χρησιμοποιούμενων μεθοδεύσεων και διαδικασιών από ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ και υπουργείο εργασίας

Είναι γνωστό ότι το ΚΕΑΟ έχει αναχθεί σε κύριο εργαλείο του μεταλλαγμένου ασφαλιστικού συστήματος, στα πλαίσια του οποίου η αδυναμία πληρωμής της ατομικής ασφάλισης έχει ποινικοποιηθεί.

Με σκοπό τη βίαιη απόσπαση όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων, το ΚΕΑΟ επιτίθεται καθημερινά σε ολοένα περισσότερους ασφαλισμένους, μέσω εκφοβισμού, εκβιασμών, απειλών με ‘μέτρα αναγκαστικής είσπραξης’, αδιαφορώντας πλήρως για την τρέχουσα οικονομική και επαγγελματική τους κατάσταση.

Η ληστρική διάθεση απέναντι σε οποιοδήποτε στοιχείο κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας των ‘οφειλετών’ οδηγεί στην εφαρμογή συνοπτικών και ουσιαστικά παράνομων διαδικασιών.

Το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι κατ’ αρχήν υπεύθυνο για την υιοθέτηση παράτυπων και καταχρηστικών μεθοδεύσεων, καθώς δεν διστάζει να εκδίδει παράνομες υπουργικές αποφάσεις (όπως η Υ.Α. με Α.Π.: 29715/2410 που αφορά την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β 4504) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης») προκειμένου να εκτελεστούν κατά το δυνατόν άμεσα οι απαιτούμενες εισπράξεις που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των πρωτογενών πλεονασμάτων.

Καθόλου τυχαίο λοιπόν που η αποστολή ‘Ατομικών Ειδοποιήσεων Ληξιπροθέσμων Οφειλών’ του ΚΕΑΟ ξεκίνησε στοχεύοντας σε οφειλές κάτω των 5000 €. Σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις και τους ισχυρισμούς του, το υπουργείο έδωσε το πράσινο φως σ’ αυτή την τακτική καθ’ υπέρβαση του ίδιου του νόμου (που σύμφωνα με τις παραγράφους 9.β, 10 και 11 του άρθρου 101 του Ν.4172/13, προβλέπει ότι: «…β) Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται: i) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ συνολικής οφειλής, και ii) οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης των προηγούμενων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής…»)

Όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, είναι φανερό ότι λειτουργεί επίσης παράτυπα και καταχρηστικά, στο βαθμό που συστηματικά επιδίδεται στην αποστολή στοιχείων στο ΚΕΑΟ για κάθε είδους οφειλές, βεβαιωμένες και μη, ‘ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας’, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση των μητρώων του όσον αφορά τους συναδέλφους με κλειστά βιβλία, χωρίς έλεγχο των αιτήσεων αναδρομικής διαγραφής και χωρίς έστω την λειτουργία μιας διοικούσας επιτροπής που θα εξέταζε τα αιτήματα θεραπείας των ασφαλισμένων…

Επιπλέον, σιγή ιχθύος επικρατεί ως προς τις χρεώσεις που συγκαταλέγονται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Είναι γεγονός ότι τα ειδοποιητήρια του ΚΕΑΟ δεν συνοδεύονται από ανάλυση οφειλών, όπως θα όφειλαν στα πλαίσια μιας σύννομης διαδικασίας, πράγμα που αποτελεί βασικό τεκμήριο του νομικά άκυρου χαρακτήρα τους.

Τούτο συνδέεται και με την πλήρη απαξίωση των δικαιωμάτων των οφειλετών στους οποίους οι φορείς ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ, αρνούνται τις οποιεσδήποτε εξηγήσεις σχετικά με το είδος των χρεώσεων που περιλαμβάνονται στις οφειλές που τους αποδίδονται. (Αυτοί απλά καλούνται να πληρώσουν το αναγραφόμενο ποσόν των ειδοποιητηρίων, φρόνιμα και χωρίς πολλές ερωτήσεις, στα πλαίσια μιας διαδικασίας που δεν προβλέπει την περαιτέρω ενημέρωση τους).

Η σκόπιμη ασάφεια ως προς τον τρόπο προσδιορισμού των οφειλών δημιουργεί πρόσθετη ανασφάλεια στους συναδέλφους, καθώς τίποτα δεν τους πείθει ότι με την εξόφληση του παρόντος θα απαλλαγούν από τα χρέη και τίποτα δεν τους εξασφαλίζει απέναντι στην πιθανότητα να τους ζητηθούν επιπλέον χρήματα στο μέλλον.

Ωστόσο, παρά την απόλυτη μυστικότητα που τηρείται σχετικά με την προέλευση των αναγραφομένων, είναι πλέον τεκμηριωμένο ότι στις ληξιπρόθεσμες οφειλές που διαμορφώνουν το τελικό ποσό των ειδοποιητηρίων του ΚΕΑΟ, περιλαμβάνονται χρεώσεις που είναι καταχρηστικές – πράγμα που εξηγεί την εσκεμμένη απουσία πληροφόρησης. Είναι σαφές ότι στις οφειλές συγκαταλέγονται οι Αναδρομικές εισφορές – εναντίον των οποίων έχει γίνει προσφυγή στο ΣτΕ και για το λόγο αυτό θα έπρεπε τουλάχιστον να ‘παγώσουν’ μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Άλλωστε οι περισσότερες οφειλές είναι αμφισβητήσιμες, καθώς αφορούν ως επί το πλείστον χρεώσεις για υπηρεσίες/παροχές που οι ασφαλισμένοι ουδέποτε έλαβαν ή θα λάβουν, όπως η περίθαλψη – από την οποία οι οφειλέτες είχαν αποκλειστεί, η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ – για το επίδομα ανεργίας που ακόμα δεν δίνεται, οι εισφορές για την ειδική προσαύξηση – που έχει καταργηθεί, κτλ.

Ας προστεθεί εδώ και η στέρηση της ασφαλιστικής ενημερότητας που απέκλειε τους χρεωμένους συναδέλφους από το δικαίωμα στην εργασία τους…

Υπουργείο, ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ επινοούν μεθόδους και ακολουθούν διαδικασίες που δεν ευσταθούν σε κανενός είδους νομικό / κοινωνικό πλαίσιο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.