Κωδικοποίηση των (είναι άπειρες) αλλαγών που περιέχει το πολυ ν/σ που ψηφίστηκε την Κυριακή 30/3/2013, εντοπισμένη κυρίως σε θέματα που αφορούν μηχανικούς περιλαμβάνοντας ενδεικτικά και διατάξεις προηγούμενων νόμων παροχές ασθενείας σε ανασφάλιστους (σελ. 1) κατάργηση πόρου ΕΜΠ (σελ. 1) κατάργηση περιορισμών σε τσιμέντο, λατομεία, τουριστικές εγκ/σεις (σελ. 1,2) κατάργηση ελάχιστης διατίμησης στον τουρισμό (σελ. 3) αδειοδότηση επιμελητηρίων σε επιχειρήσεις μη...