Σε μορφή word

AITHSH.GNOSTOPOIHSH.ODHGIES

AITHSH.GNOSTOPOIHSH.PROTOTYPE

 

ΑΠΟ:

ΠΡΟΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ***
ΤΚ,
ΤΗΛ:

E.T.A.A.

ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ

Κολοκοτρώνη 4, 10561 Αθήνα,
Τηλ: 210-3740000

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΣΜΕΔΕ:
ΑΜΚΑ:

ΑΦΜ:

Αρμόδιο τμήμα:
α) Τμήμα Εισφορών
β) Διοικούσα Επιτροπή ΤΣΜΕΔΕ

 

ΑΙΤΗΣΗ/ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Κύριοι,

Σας γνωστοποιώ ότι λόγω της γενικής οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων, το εισόδημα μου έχει υποστεί δραματική μείωση – συμπληρώνω αν έχει μηδενιστεί το εισόδημά μου και για ποια έτη αλλιώς το αφήνω κενό**** – με αποτέλεσμα να αδυνατώ να καταβάλω τις ασφαλιστικές μου εισφορές, αφ’ ενός και αφ’ ετέρου, να μην έχω τη δυνατότητα να ενταχθώ σε κάποιες από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις/ διακανονισμούς

Επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου.*****

Καταθέτω συνημμένα: ******

  • π.χ. Εκκαθαριστικό 2012 (σελ.   )
  • π.χ. Περιοδικές ΦΠΑ 2013 (σελ.   )
  • Άλλο

Ο Αιτών/ ούσα

Υπογραφή

*                 Ημερομηνία

**               Ονοματεπώνυμο

***             Διεύθυνση κατοικίας

****           π.χ. Τα δε έτη 2012, 2013/ το δε έτος 2013 αυτό έχει εκμηδενιστεί

*****                   Προαιρετικά γράφω αν επιφυλάσσομαι…

******       Επισυνάπτω έγγραφα που τεκμηριώνουν χαμηλό/ μηδενικό εισόδημα

Σχετικά άρθρα: