Με δεδομένη τη νέα εγκύκλιο «Ασφαλιστικές εισφορές Ειδικής Προσαύξησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44, παρ.14 – 17, του Ν.3986/2011», σύμφωνα με την οποία δεν συντρέχει πλέον λόγος είσπραξης των οφειλών της ειδικής προσαύξησης – από την αναδρομική εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων του Ν.3986/2011 – θεωρούμε ότι τα υφιστάμενα ειδοποιητήρια των Αναδρομικών εισφορών καθίστανται άκυρα και απαιτείται η επανέκδοση τους.

Έως ότου, δε, εκδοθούν τα νέα ειδοποιητήρια – με τον αναγκαίο επανυπολογισμό και την αναπροσαρμογή των πληρωτέων ποσών – θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί η ανάλογη παράταση καταβολής των Αναδρομικών.

Επιπρόσθετα πρέπει να υπάρξει διαδικασία επιστροφής των αναδρομικών αυξήσεων εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης για όσους τυχόν πλήρωσαν τις δύο πρώτες δόσεις που έληξαν τον Φεβρουάριο του 2018.

Το αίτημα προωθήθηκε προς το Υπουργείο και τα ΤΕΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι την Παρασκευή 30/3/2018 λήγουν τα ειδοποιητήρια του Β’ εξαμήνου του 2012.

 

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν