Εγκύκλιος ΚΕΑΟ

Εγκύκλιος  ΚΕΑΟ κάνει τις παρακάτω αλλαγές :
 
1. “Πλέον, οι προϋποθέσεις υπαγωγής που αναφέρονται στις προαναφερόμενες διατάξεις, θα εφαρμόζονται σε οφειλές άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες που αφορούσαν στην ένταξη σε ρύθμιση των οφειλών έως 5.000 ευρώ θα εφαρμόζονται εφεξής για ποσά έως 10.000 ευρώ”
2. “καταργείται η υποχρέωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ως προϋπόθεση υπαγωγής σε ρύθμιση” και
3. μας κοροϊδεύουν (προφανώς), με τα αναδρομικά και τους τόκους στα χρεωμένα (αν)ασφάλιστρα το 5.000 έχει ήδη φτάσει το 10.000.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%A64691%CE%A9%CE%93-%CE%9B%CE%A66

Leave a Reply

Your email address will not be published.