Ενημέρωση από την παρέμβασή μας στο Δ.Σ. ΕΤΑΑ‏ στις 01/06/16

Την Τετάρτη 01/06 στην παρέμβασή μας (με την παρουσία περίπου 60 συναδέλφων) στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ τοποθετήθηκε κατ΄ αρχήν ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κ. Κυριακόπουλος ζητώντας τους κι αυτός να αλλάξουν την απόφαση που πήραν. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν ΣΜΤ, ΕΜΔΥΔΑΣ, Ανοικτή Συνέλευση Μηχανικών και συνάδελφοι ζητώντας όλοι την ανάκληση της απόφασης για τα αναδρομικά και τις αυξήσεις εισφορών και μέχρι τότε να κατέβουν από την ιστοσελίδα του Τσμεδε τα ειδοποιητήρια του Α΄ εξαμήνου 2016, που αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 30/05. 

Ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ κ. Πλιάκης είπε ότι το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ είναι διοικητικό όργανο και όχι συνδικαλιστικό, παρόλα αυτά θεωρεί ότι έχει κάνει ότι μπορεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Σχετικά με την απαίτησή μας για ανάκληση της απόφασής τους δεσμεύτηκε ότι θα ξανασυζητηθεί το θέμα, μετά από νέα εισήγηση του ΤΣΜΕΔΕ. Για τα ειδοποιητήρια, στο μόνο που δεσμεύτηκαν είναι ότι θα αναρτήσουν ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ ότι το ζήτημα των ειδοποιητηρίων θα επανεξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση της 8/6.

Εν αναμονή της νέας συνεδρίασης της ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ τη Δευτέρα 06/06 και στη συνέχεια της συζήτησης στο ΔΣ ΕΤΑΑ την Τετάρτη 08/06, θα πρέπει να απαιτήσουμε με τη μαζική μας παρουσία και στις δυο συνεδριάσεις, να εκδοθεί νέα απόφαση για να μην επιβληθούν τα αναδρομικά και οι αυξήσεις εισφορών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.