Κάλεσμα της ΑΣΜ σε συγκρότηση ενιαίου μετώπου του κόσμου της Εργασίας

Η επέλαση του νεοφιλελευθερισμού που έχει μετατρέψει όλες τις πρόσφατες κυβερνήσεις, όπως και την παρούσα, σε “εφαρμοστικές αρχές” των αντικοινωνικών – αντεργατικών κανόνων του, έχει επιφέρει δομικές καταστροφικές αλλαγές στον κόσμο της Εργασίας.

Η μετατροπή της μισθωτής εργασίας σε “ελαστική” μορφή απασχόλησης, που μειώνει την αμοιβή, ενώ καταργεί κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα και εργοδοτικές υποχρεώσεις, εξωθεί τον μισθωτό στην κατάσταση του “αυτοαπασχολούμενου”. Ο τελευταίος, ενώ στην πραγματικότητα είναι “περιπλανώμενος εργάτης” υποχρεωμένος να προσφέρει την εργασία του οπουδήποτε μέσα σε ένα καταστραμμένο εργασιακό τοπίο και με οσοδήποτε κακούς όρους, παρουσιάζεται από την συστημική προπαγάνδα ως “επιχειρηματίας”, τίτλος που παραπέμπει δόλια στην εικόνα της κάθε κλαδικής ελίτ, προσφέροντας έτσι την πρόφαση για το υποτιθέμενο δίκαιο κάθε είδους οικονομικής δίωξης σε βάρος της εργατικής βάσης. Βέβαια η ανεργία, φυσική κατάληξη αυτής της διαδρομής, λοιδορείται ως μορφή αποτυχημένης επιχειρηματικότητας ώστε όχι μόνο να στερηθεί την απαιτούμενη κοινωνική προστασία αλλά και να εκτεθεί στην ίδια δίωξη.

Η δίωξη που υφίσταται ολόκληρος ο κόσμος της Εργασίας ανεξάρτητα από την ειδική και πρόσκαιρη ένταξή του σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες υποστηρίζεται από το “βαρύ πυροβολικό” του νεοφιλελευθερισμού: τον μηχανισμό κατασκευής χρέους. Αυτός στήνεται μέσω της φορολόγησης και του μεταλλαγμένου ασφαλιστικού που συνδυαστικά δημιουργούν υποχρεώσεις σχεδιασμένες με τρόπο ώστε είτε να εξανεμίζουν τα εισοδήματα εργασίας, είτε για ευρύτατες κατηγορίες υποαπασχολούμενων και άνεργων να είναι αδύνατο να καλυφθούν. Έτσι μετατρέπονται σε χρέος που πολλαπλασιάζεται με τοκογλυφικά επιτόκια, στοχοποιεί ακόμα και στοιχειώδη μέσα επιβίωσης (πχ κατοικία), απαγορεύει την εργασία ή ακόμη και την παραμονή στο επάγγελμα των εξαθλιωμένων οφειλετών, εξασφαλίζοντας σε μεγάλες επιχειρήσεις πεδίο δράσης ελεύθερο από “μικρούς” ανταγωνιστές, αλλά και απελπισμένο (άρα φτηνό) εργατικό δυναμικό. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι συμβεβλημένες με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, υπέρ του οποίου συστηματικά απαλλοτριώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία και οι κρατικοί πόροι που προορίζονταν για την κοινωνική ασφάλιση, γεγονός που άλλωστε αποκαλύπτει το προσχηματικό του δήθεν “ασφαλιστικού” χαρακτήρα των ζητούμενων εισφορών.

Η νεοφιλελεύθερη επίθεση στον κόσμο της εργασίας έχει τέτοια έκταση και βάθος, που δεν επιτρέπει σε κανέναν να ελπίζει ότι θα διασωθεί περιοριζόμενος σε επιμέρους αιτήματα που εστιάζονται στον ειδικό κλαδικό ή εργασιακό προσδιορισμό του. Μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι οφείλουμε να συγκροτήσουμε ενιαίο μέτωπο με στόχο την λήψη άμεσων μέτρων όπως η προστασία της μικρής λαϊκής ιδιοκτησίας από τις αρπακτικές ορέξεις ταμείων, εφορίας, τραπεζών, ΔΕΚΟ κλπ και στην συνέχεια την καθεστωτική αλλαγή που θα επιβάλλει:

 • Αξιοπρεπώς αμειβόμενη εργασία για όλους

 • Εξασφάλιση ελάχιστου καθαρού εισοδήματος, ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, αξιοπρεπούς σύνταξης και στέγης για όλους

 • Πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όλους όσους εργάζονται με μισθωτή σχέση – Συλλογικές συμβάσεις – Κατάργηση όλων των “ελαστικών” εργασιακών σχέσεων και πλήρη επαναφορά των εργοδοτικών υποχρεώσεων.

 • Θέσπιση ανώτατου ποσοστιαίου ορίου στην συνολική εισφοροδοτική υποχρέωση (φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη αθροιστικά) για τα εργατικά εισοδήματα, με μηδενική υποχρέωση για τα χαμηλά εισοδήματα και τους άνεργους.

 • Αναδρομική εφαρμογή του παραπάνω μέτρου με διαγραφή των υποχρεώσεων που έχουν χρεωθεί άδικα άνεργοι, υποαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι – Δρομολόγηση της επιστροφής των αδίκως καταβληθέντων (αντιστροφή χρεών).

 • Χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος με απαλλοτρίωση των κεφαλαίων που αποσπάστηκαν από την κοινωνία με τα μνημονιακά μέτρα και αποδόθηκαν σε τράπεζες και άλλους οργανισμούς εξυπηρέτησης του ιδιωτικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Επίσης με εισφοροδότηση από εργοδοσία, ποσοστά εργολαβιών, ψηλή φορολόγηση μεγάλων κερδών.

Προτείνουμε το παραπάνω ως πλαίσιο συντονισμού εργαζόμενων, υποαπασχολούμενων και άνεργων όλων των κλάδων, που μπορεί να εμπλουτιστεί και να εξειδικευτεί κατά κλάδο, κοινωνική ομάδα ή εργασιακή κατάσταση, προκειμένου να οργανωθεί η κατάλληλη κινηματική δράση. Ως μηχανικοί, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, διεκδικούμε άμεσα:

 • Άμεση άρση όλων των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος άνεργων, υποαπασχολούμενων και εργαζόμενων συναδέλφων. Αναγνώριση της κατάστασης ανεργίας και πρόβλεψη σχετικού επιδόματος.

 • Διαγραφή υποχρεώσεων που έχουν χρεωθεί ή καταβάλλει άδικα και σε προφανή αναντιστοιχία με το εισόδημά τους άνεργοι, υποαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι συνάδελφοι. Σε ότι αφορά στα αδίκως καταβληθέντα αναγνώρισή τους ως τέτοιων, ώστε να δρομολογηθεί η επιστροφή ή ο συμψηφισμός τους με άλλες υποχρεώσεις.

 • Άμεση άρση της μέσω απαίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας απαγόρευσης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας εργαζόμενων, υποαπασχολούμενων και άνεργων οφειλετών.

 • Άμεση άρση της κακόβουλης και προσχηματικής “ασφάλισης ιδιότητας” που μεταφράζεται σε εκβιασμό άνεργων και υποαπασχολούμενων συναδέλφων να εγκαταλείψουν το επάγγελμα υπό την απειλή του “ασφαλιστικού” χρέους.

 • Επαναφορά των πόρων, που με διάφορους τρόπους (PSI, Τράπεζα Αττικής) έχουν αποσπαστεί από το ασφαλιστικό μας ταμείο, στον αρχικό τους προορισμό δηλαδή την χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων – Δημοσιοποίηση των τελευταίων ισολογισμών ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και των αποφάσεων για την συμμετοχή του ταμείου στην Τράπεζα Αττικής, εντοπισμό ευθυνών και τιμωρία ενόχων σχετικά με την απαλλοτρίωση των αποθεματικών.

 • Αναγνώριση των προϋποθέσεων εργασίας μηχανικού αποκλειστικά με βάση την ανά ειδικότητα προαπαιτούμενη ανώτατη εκπαίδευση. Άρση κάθε περιορισμού άσκησης επαγγέλματος μέσω οποιονδήποτε διαφορετικών προϋποθέσεων “πιστοποίησης”.

 • Άρση των προϋποθέσεων “δωρεάν εργασίας” των νέων μηχανικών. Κατάργηση κάθε “ελαστικής” μορφής εργασίας όπως μαθητείες, προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ κ.α.

 • Κατάργηση της υποκρυπτόμενης εξαρτημένης σχέσης εργασίας των μηχανικών με ΔΠΥ. Κανονικές προσλήψεις από τους εργοδότες με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο εργασίας, γραφείο ή εργοτάξιο, χωρίς καμία μείωση των αποδοχών τους. Οι εργοδότες να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές που οφείλουν και να αναλάβουν πλήρως το κόστος της ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτούς.

Καλούμε όλες τις συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μηχανικών και όλους τους συναδέλφους μηχανικούς που ανήκουν στον κόσμο της εργασίας, να αναπτύξουμε με βάση το παραπάνω πλαίσιο κοινό βηματισμό προς τη δημιουργία ενιαίου μετώπου απέναντι σε κάθε μορφή επίθεσης που δεχόμαστε σήμερα.

Προτείνουμε τη διεξαγωγή μιας παντεχνικής συνέλευσης στην Αθήνα για το συντονισμό των δράσεών μας το προσεχές διάστημα και για την οργάνωση κινητοποιήσεων στην παραπάνω κατεύθυνση.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 comment

 1. https://tsmedemetopo.wordpress.com/2017/02/07/%CE%BF-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82/

  ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

  ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ (Μηχανικών)

  Ο σκοπός μας
  7 φεβρουαρίου 2017 by gvam44
  Η αξιοποίηση του εργασιακού δυναμικού των Μηχανικών Μετόχων ΤΣΜΕΔΕ στην προαγωγή, διάδοση και αξιοποίηση της γνώσης του πολιτισμού και της τεχνολογίας πάνω σε θέματα παραγωγής για επιβίωση, αυτάρκεια και ευημερία της Κοινωνίας. Σκοπός που θα επιδιωχθεί μέσω έρευνας, μελέτης, και οργάνωσης μονάδων παραγωγής, είτε υπαρχουσών που έχουν αδρανήσει είτε καινούργιων. Βασικό εργαλείο θα είναι η οργάνωση τοπικών ΚΟΙΝΣΕΠ για την λειτουργία βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ανά την Ελλάδα όπως επίσης και αρχιτεκτονικών έργων αξιοποίησης εγκαταλειμμένων κτιρίων για τουριστική, οικιστική και πολιτιστική αξιοποίηση.
  Η αγωνιστική προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μετόχων του ΤΣΜΕΔΕ, τόσο των ενεργών μηχανικών όσο και των συνταξιούχων μηχανικών με κάθε μέσο που επιτρέπει το διεθνές και εθνικό δίκαιο όπως επίσης και η χάρτα του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου .
  Η αγωνιστική προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων ΤΣΜΕΔΕ στην περιουσία του που κτίστηκε επί σειρά ετών από της ιδρύσεως του μέχρι σήμερα, περιουσία που αποτελείται από τα αποθεματικά του, καταθέσεις του και ακίνητα είτε κατασκευής του, είτε αποκτηθέντα από αγορές και κληροδοτήματα. Επίσης τα νόμιμα δικαιώματα του που απορρέουν από νομικές διεκδικήσεις και απαιτήσεις των μετόχων επί παράνομων ενεργειών των διαχειριστών του διαχρονικά, όπως π.χ. η μη κατάθεση ισολογισμών από το 2009 και εντεύθεν.
  Η αγωνιστική προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων ΤΣΜΕΔΕ στα ποσά που υπεξαιρέθηκαν των αποθεματικών του με το παράνομο PSI, όπως και στα ποσά κατά τα οποία μειώθηκαν τα αποθεματικά του λόγω κακοδιαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και των διοικήσεων ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.