ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ, Π.Π.Γερμανού 3-5 (πλατεία Κλαυθμώνος)

Για να διεκδικήσουμε τη θεώρηση του βιβλιαρίου συναδέλφου  ή τις όποιες άλλες κινήσεις πρέπει να κάνει το ΤΣΜΕΔΕ ώστε να καλυφθεί πλήρως από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ο συνάδελφος.

Παράλληλα θα τεθούν θέματα σε σχέση με την ασφαλιστική ενημερότητα που ζητείται από τις πολεοδομίες. Επιπλέον θα τεθεί το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Αττικής. Το ΤΣΜΕΔΕ και το ΕΤΑΑ έχουν βγάλει ήδη θετική απόφαση για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας μέσω των αποθεματικών του ταμείου μας.

Σχετικά άρθρα:

  • Δεν υπάρχουν