ΣΠΜΕ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών”

Το Δ.Σ. του Σ.Π.Μ.Ε. ασχολείται σε βάθος με τις συνέπειες του πολυνομοσχεδίου και
τη στρατηγική του Συλλόγου μας για την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
Εμβαθύνει λοιπόν και συντάσσει προτάσεις προς ένα νέο, σύγχρονο, δίκαιο και απλό
σύστημα απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Προφανώς, η διαδικασία απόκτησης άδειας ενεργειακού επιθεωρητή, με τον τρόπο
που διενεργείται, δεν υπηρετεί την αρχή της αναλογικότητας, θέτει σε αμφισβήτηση
την επιστημονική επάρκεια των συναδέλφων διπλωματούχων μηχανικών, δεν
ομοιάζει με πετυχημένες διαδικασίες αναγνώρισης που λαμβάνουν υπόψη και την
εμπειρία (λχ μητρώο μελετητών ή κατασκευαστών δημοσίων έργων) και
συμπερασματικά αδικεί τις σπουδές διπλωματούχου μηχανικού οι οποίες πρακτικά
ισοδυναμούν με τίτλο σπουδών ”MEng” (Master of Engineering) – οποίος δίνει τα
απαραίτητα προσόντα στον Μηχανικό για την προσαρμογή του σε νέες συνθήκες,
νέα κανονιστικά πλαίσια κτλ.
Παρόλα αυτά, εν σχέση με το πολυνομοσχέδιο το παραπάνω ζήτημα αποτελεί
«δέντρο» στο «δάσος» των ενδεχόμενων προβλημάτων. Αποτελεί όμως και μια
πρόκληση αναφοράς (και προβολής) της πάγιας θέσης μας απέναντι σε διαδικασίες
που σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. εφαρμόζονται για την μετεκπαίδευση μή-
Μηχανικών.
Δρούμε λοιπόν μέσω σοβαρής επιστημονικής τεκμηρίωσης και στεκόμαστε απέναντι
σε όλους αυτούς που αμφισβητούν την επιστημονική επάρκεια των ελλήνων
διπλωματούχων Μηχανικών και οραματίζονται κρατικούς παρεμβατισμούς και
διαρκείς εξετάσεις προς επιβεβαίωση του αυτονόητου – ή προς δημιουργία νέας
πελατείας στα συστήματα κατάρτισης-εξέτασης.

[ ]Το pdf από εδώ: 140603_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΠΜΕ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ-1   http://www.spme.gr/

άλλα σχετικά δελτία τύπου- ανακοινώσεις:

[  ] ΣΑΔΑΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΧΗ από τις εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών   www.sadas-pea.gr

[ ] ΠΣΔΜΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1084_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ       http://www.psdmh.gr

[ ] ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΧΗ από τις εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

[ ] ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – Κάλεσμα  για αποχή από τις εξετάσεις ενεργειακών επιθεωρητών -http://www.somt.gr/node/559

Leave a Reply

Your email address will not be published.