Σε μορφή pdf: task-force-march-2014

Κατεβάστε σε μορφή pdf την 6η αναφορά της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (European Commission Task Force for Greece – TFGR) (Μάρτης 2014) όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται στη σελίδα 38 στο ΚΕΑΟ και στις σελίδες 15-16  στην ”απελευθέρωση” του επαγγέλματος του μηχανικού.

Σχετικά άρθρα: